Berlins största luftkonditioneringsanläggning ska framöver även producera klimatsmart värme

Vid Potsdamer Platz i Berlin ska spillvärmen i stadens största anläggning för fastighetskyla tas tillvara för att spara klimat och resurser.

Vattenfall i Berlin och Siemens Energy har undertecknat att avtal om ett pilotprojekt med en ny storskalig högtemperaturvärmepump på Berlins Potsdamer Platz.

Med Qwark-projektet (Quartiers-Wärme-Kraft-Kälte-Kopplung) testar de två företagen för första gången denna nya teknik att producera förnybar fjärrvärme från spillvärme och förnybar el och levererar den till Berlins värmenät. Projektet genomförs i samarbete med det tyska närings- och energidepartementet.

Kylcentralen vid Potsdamer Platz i Berlin har sedan 1997 levererat lokalt och effektivt producerad kyla till omkring 12 000 kontor, 1 000 lägenheter och många kulturanläggningar i närområdet. I processen uppstår spillvärme som fram till nu gått till spillo.

varmepump_1920x1090.jpg

Resurseffektiv teknik

Genom att integrera en ny högtemperaturvärmepump i den löpande driften kommer nu värme, kyla och el att kopplas samman ännu mer resurseffektivt: Den nya tekniken gör spillvärmen användbar och ökar därmed kylproduktionens energieffektivitet samtidigt som förnybar värme tillförs området. Därmed kan värmepumpen utnyttjas för att ge extra värme till fjärrvärmenätet på cirka 55 GWh per år, vilket ger en uppskattad årlig besparing på cirka 6 500 ton CO2-utsläpp och 120 000 m3 kylvatten.

Siemens Energy levererar den nya stor- och högtemperaturvärmepumpen för upp till 8 MW termisk effekt som beroende på omgivningsförhållandena kan leverera temperaturer i fjärrvärmenätet från 85 °C till ca 120 °C. Tekniken kan därmed ytterligare bidra till att ersätta fossil värme i urbana fjärrvärmenät. Förutom att utnyttja energiresurserna i anläggningen på ett effektivare sätt används projektet för första gången för att testa högtemperaturvärmepumpen under realistiska förhållanden.

– För att genomföra energiomställningen i städer och för att öka andelen förnybara energikällor, måste vi titta närmare på värme-, kyl- och strömförsörjning. Det är det enda sättet att få ut mesta möjliga av de resurser som finns tillgängliga, säger Tanja Wielgoß, chef för Vattenfall Wärme Berlin.

– Den här typen av värmepumpar kan spela en viktig roll för värmeförsörjningen på sikt. Vi är glada över att tillsammans med Vattenfall kunna fortsätta med värmeomställningen i Berlin och för första gången kunna testa denna viktiga teknik, säger Jochen Eickholt, styrelseledamot i Siemens Energy.

Se även

Fötter i dusch. Foto: AdobeStock
AdobeStock

Så kan avloppsvatten till duschen hjälpa klimatet

En stor del av den energi som produceras spolar vi bokstavligen ut i vasken. Men det varma avloppsvattnet från dig och dina grannar kan användas för att värma upp ditt duschvatten igen – och...

Läs hela artikeln
Berlin

Vattenfall och delstaten Berlin i förhandlingar om tysk värmeverksamhet

Vattenfall och den tyska delstaten Berlin har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att föra exklusiva förhandlingar om den eventuella försäljningen av Vattenfalls värmeverksamhet i Tysk...

Läs hela artikeln
Generator, Uppsala värmeverk

Vattenfall bygger ny anläggning för biobränsle i Vänersborg

I Vänersborg förbereder Vattenfall bygget av Lignum, ett nytt fjärrvärmeverk som ska kopplas till stadens fjärrvärmenät. Anläggningen kommer att eldas med träpellets och innebär en investeri...

Läs hela artikeln