Holland går före: här sätts laddstolpar upp innan de behövs

Vattenfall placerar ut 8 000 laddstationer i nederländska Noord-Brabant och Limburg. Av dessa laddstationer placeras 4 500 proaktivt, alltså innan det finns en efterfrågan från invånarna.

Laddstationernas placering bestäms i samråd med 68 kommuner och med hjälp av databaserade prognoser och kartor. Genom denna storskaliga proaktiva utrullning blir provinserna Europaledande.

För varje kommun görs en prognoskarta där laddningsbehovet och alla potentiella laddningsplatser per område noggrant planeras.

– Laddningsbehovet uppskattas genom en modell som har utvecklats i samarbete med högskolan i Amsterdam och tekniska universitetet i Eindhoven. Olika data används, till exempel platser och användning av befintliga laddstationer, information om mobilitet, transport- och parkeringsdata, uppgifter om vägar och parkeringsplatser och CBS-data med demografiska uppgifter, säger Pieter van Ommeren, chef för Vattenfall InCharge i Nederländerna. InCharge är Vattenfalls nätverk för elbilsladdning som finns i en rad länder i Nordeuropa, däribland Nederländerna och Sverige.

Invånarna får inflytande

Ett antal kommuner erbjuder sina invånare möjligheten att bidra med synpunkter. Borgmästaren i Oisterwijk, Anne Cristien Spekle, är nöjd med denna strategi:

– Efterfrågan på elbilar kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Som kommun vill vi vara förberedda på detta. Med Vattenfalls arbetssätt kunde vi på basis av den förväntade efterfrågan styra invånarnas feedback till de platser där laddstolpar hade ritats ut på en karta. Denna deltagarprocess har gett oss värdefull input.

Nätbelastning och balans

Ytterligare innovationer inom laddningsområdet ska genomföras i Noord-Brabant och Limburg, bland annat tillsammans med nätoperatören Enexis. Ett exempel är flexibel laddning – en teknik där den tillgängliga kapaciteten under dagen varieras för att belastningstopparna i elnätet ska spridas ut.

– På så vis kan bilen laddas vid de mest fördelaktiga tillfällena, för både föraren, energileverantören och nätoperatören, säger Jeroen Sanders, teknisk chef på Enexis.

Täckande infrastruktur

2030 kommer det enligt beräkningarna att finnas cirka 1,9 miljoner elektriska personbilar i Nederländerna. För att förse alla dessa bilar med el krävs en tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur. Med denna storskaliga, proaktiva strategi ser de inblandade parterna till att laddstolpar placeras ut så snabbt och smart som möjligt, trots installatörernas begränsade kapacitet. Därigenom bidrar Vattenfall, provinserna och andra partners till Nederländernas mål för laddningsinfrastruktur.

Tillväxt och innovation

Anne-Marie Spierings, vice regionchef i Noord-Brabant, understryker: "Antalet elbilar ökar kraftigt i Nederländerna. De är renare, tystare och mer energisnåla än fossildrivna bilar. Genom att proaktivt placera ut laddstolpar möjliggör vi ytterligare tillväxt. I anbudsprocessen för laddningsinfrastrukturen läggs även stort fokus på innovation. Med nya tekniker, bland annat vehicle to grid, bidrar elbilar inte bara till klimatet, utan också till den nödvändiga lagringen av elektricitet."

Se även

Elektrisk lastbil, ca 1910. Källa: Bewags arkiv.

Över hundra år senare: Elbilarna är på uppgång igen

Inga avgaser, inget buller och inga fula bensinstationer – bara rena bilar som går på fossilfri el i stället för bensin och diesel. Det här kanske låter som en beskrivning av en fjärran fram...

Läs hela artikeln
Volvo eldriven lastvagn
Volvo Lastvagnar

Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om fossilfria transporter

Kaunis Irons malmtransporter ska bli fossilfria. Företaget planerar satsa cirka en halv miljard på nya eldrivna lastbilar: Nu är det klart att ekipage på 74 ton från Volvo Lastvagnar ska tes...

Läs hela artikeln
CAKE-motorcykel

Vattenfall och CAKE visar upp dolda koldioxidkällor vid produktion av elmotorcykel

Vattenfall skapar tillsammans med elmotorcykeltillverkaren CAKE klimatmedvetenhet genom att visa upp koldioxidavtrycket i formen av en kub.

Läs hela artikeln