Så här kommer Waalkwartier-området att se ut.

Innovativ kombination av jordvärme och fjärrvärme i Holland

I holländska Nijmegen får 300 lägenheter värme och kyla från jordvärmepumpar som kombineras med den befintliga fjärrvärmen, något som både boende och klimat vinner på.

Vattenfall och det nederländska fastighetsutvecklingsföretaget BPD ska uppföra en lokal värme- och kylanläggning (HCS) i kombination med fjärrvärme, även kallad hybrid HCS. Detta kommer 2024 att förse cirka trehundra nybyggda bostäder i distriktet Waalkwartier i holländska Nijmegen med värme, varmvatten och kyla. Kombinationen av dessa två tekniker säkerställer att behovet av värme och kyla i bostäderna tillgodoses på ett så hållbart och robust sätt som möjligt.

Med hjälp av en stor jordvärmepump produceras varmt eller kallt vatten. Detta varma eller kalla vatten används sedan för att värma eller kyla bostäder. Genom att kombinera detta med den befintliga fjärrvärmen kan man få en högre temperatur för tappvarmvatten. Dessutom kommer fjärrvärmen att stödja uppvärmningen av bostäderna vid mycket kallt väder och därför fungera som ett reservvärmesystem.

Kylning förhindrar värmestress

– Tillsammans med en hållbar värmeförsörjning ser vi en ökande efterfrågan på marknaden för kylning av bostäder. Sommarvärmeperioderna ställer stränga krav på den maximala inomhustemperaturen i bostäderna. Särskilt i hus med lägenheter kan värmestress uppstå på sommaren från solinstrålning genom fönstren. Kyla är i så fall väsentligt, därför satsar vi på smarta lösningar, till exempel genom att kombinera tekniker som HCS och fjärrvärme. På så sätt skapar vi ett hållbart värme- och kylsystem med fjärrvärmens robusthet, säger Arno van Gestel på Vattenfall i Nederländerna.

Värme/kylanläggningen som ska byggas och brunnarna för dessa bostäder räcker även till när bostadsområdet byggs ut i framtiden.

– På BPD har vi använt det hållbara fjärrvärmenätverket i flera år i våra fastighetsutvecklingar i Nijmegen. I Waalkwartier tar vi nästa steg i implementeringen av effektiva och integrerade energikoncept. Vattenfalls innovativa lösning kommer på sikt att ge en CO2-fri energiförsörjning som passar med våra hållbarhetsambitioner och bidrar till en trevlig boendemiljö för våra framtida invånare. En annan fördel för boende är att denna värme- och kylförsörjning inte är belägen i kundens bostad och att underhållet sköts av Vattenfall, inte våra boende, säger Jeanet van Antwerpen, regiondirektör BPD.

Waalkwartier ska bli ett naturinkluderande bostadsområde med bostäder för ett brett utbud av hushåll, med både hyrda och ägda lägenheter. Utöver hållbar uppvärmning och kyla är området rikt på biologisk mångfald: taken kommer att vara gröna med utspridda stora takterrasser, det kommer att finnas många fågelholkar och det området kommer att ha en grön, naturlig struktur med lokal regnvattenuppsamling.

Se även

Algodling i AstaReals laboratorium

Nu värmer algodling över 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för fjärrvärme till över 2 500 lägenheter i Gustavsberg.

Läs hela artikeln
Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Vattenfall och Tekniska verken utreder ägarbyte av fjärrvärmeverksamheter

Vattenfall Värme och Tekniska verken i Linköping har kommit överens om att undersöka förutsättningar för att sinsemellan byta fjärrvärmeverksamheterna i Motala/Askersund respektive Katrineho...

Läs hela artikeln
Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken

Tysklands största värmelager i startgroparna

Tysklands största värmeackumulator väntas tas i drift i början av nästa år. Värmelagret finns på Vattenfalls område vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin.

Läs hela artikeln