Medarbetare omkommen i arbetsplatsolycka

I går den 2 juni inträffade en arbetsplatsolycka i Moskosel i Norrbotten där en av Vattenfall Services Nordics medarbetare skadades så allvarligt att han trots sjukvårdens insatser har avlidit. Krishantering och utredning har påbörjats.

I samband med ett underhållsarbete på Svenska kraftnäts ledning från Grundfors till Porjus i Moskosel, Norrbotten, skadades en av Vattenfall Services Nordics medarbetare så allvarligt att han senare avled, detta trots insatser med hjärt-lungräddning på plats och ambulanshelikopter till sjukhus.

Krishantering för anhöriga och kollegor pågår. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket och polisen. En utredning för att fastställa vad som inträffat har påbörjats.

– Det är med stor sorg jag har nåtts av uppgifterna om denna tragiska olyckshändelse. Mina tankar går i första hand till medarbetarens familj och vänner men även till alla kollegor. Händelser som denna påverkar oss alla och det är mycket allvarligt när det sker. Vi behöver nu göra en grundlig undersökning och intensifiera vårt arbete med att göra allt vi kan för att olyckor likt denna inte ska kunna hända, säger Anna Borg, vd på Vattenfall.

För mer information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Transport av ål förbi kraftverken i Göta älv. Foto: Erik Sparrevik
Foto: Erik Sparrevik

Fler än 100 000 ålar har fått lift förbi Lilla Edet

Vattenfall har sedan 11 år tillbaka frivilligt arbetat med Krafttag ål och fler än 100 000 rödlistade ålar har nu transporterats längs Göta älv och släppts ut nedströms vattenkraftstationen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål – nu i linje med 1,5-gradersscenariot

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp.

Läs hela artikeln
En havsbaserad vindturbin

Vattenfall deltar i den första upphandlingen av havsbaserad flytande vindkraft i Frankrike

Vattenfall är tillsammans med sina partner wpd och BlueFloat Energy kvalificerade för den kommande upphandlingen av 250 MW havsbaserad flytande vindkraft utanför södra Bretagne i Frankrike.

Läs hela artikeln