Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator.


Det finns snart 50 000 laddbara bilar i Stockholms kommun, och nästan 100 000 i hela länet. Det snabbt ökande antalet elbilar kräver att möjligheten till elbilsladdning ökar.

– I dag laddar vi till 90 procent hemma eller på jobbet. I städerna där de flesta saknar laddbox, ska möjligheten till publik laddning vara lika enkel som självklar för stockholmarna och de förbipasserande. Laddgator är ett bra komplement till de allmänna garagen, så att vi nu har vår 20:nde laddgata i Stockholm på plats är en bra bit på vägen, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden.

Sedan 2015 har InCharge, operatör för elbilsladdning, installerat 14 laddgator i Stockholm samt vid strategiskt viktiga trafikknytpunkter utanför innerstaden. De nya laddgatorna;

  • Narvavägen 5 (10 laddpunkter)
  • Åsögatan 111 (6 laddpunkter)
  • Tulegatan 3 (3 laddpunkter)
  • Valhallavägen 138 (20 laddpunkter)
  • Drottningholmsvägen 2 och 5 (8 laddpunkter)
  • Strandvägen 18 (8 laddpunkter)

Ellevio har gjort markarbetet med att dra ledningar och sätter upp laddstationerna. Elen kommer från vatten- och vindkraft märkt med Bra Miljöval, EPD* från Vattenfall. Laddgatorna har såväl destinationsladdning som snabbladdning. Laddeffekten på destinationsladdarna kommer att uppgraderas, från 3,7 kW till en blandning av 11 kW och 22 kW dvs. från enfas till trefas, med laststyrning, det för att möta effektutmaningar i stadskärnan.

Stockholms stad har som mål att till år 2022 ska det finnas 4.000 publika laddstationer i Stockholm.

– Möjligheten att ladda sin bil ska inte utgöra ett hinder för stockholmarna att gå över till el. Nu när utsläppen av koldioxid behöver minska snabbt är det glädjande att samarbetet med näringslivet visar vägen mot ett klimatsmart Stockholm. Vi behöver öka takten och laddgatorna är ett otroligt viktigt verktyg för att få invånare att våga välja bort bensin- och dieselbilar, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad.

– Vi arbetar för att göra det möjligt att kunna leva fossilfritt inom en generation och transporter spelar en stor roll i detta. Priset är fortfarande ett hinder för många men att kunna ladda där man bor är avgörande för att ta det där sista steget till ett eldrivet fordon, säger Susanna Hurtig.

Fakta: Laddplatserna är en del av laddnätverket InCharge som Vattenfall bygger tillsammans med partners i Tyskland, Nederländerna och Norge. Just nu nästan 23 000 uppkopplade laddpunkter. Mer info i appen ”InCharge”.
*Environmental Product Declaration

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls Pressavdelning, Heidi Stenström, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Stockholms stad, Mårten Roslund, 076-122 96 25, marten.roslund@stockholm.se

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln