Vattenfall – bokslutskommuniké 2020

Finansiell utveckling, januari-december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5% (-4% exklusive valutaeffekter) till 158 847 MSEK (166 360).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  25 790 MSEK (25 095).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 276 MSEK (22 141).
 • Periodens resultat uppgick till 7 716 MSEK (14 861).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK, motsvarande 62% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling, oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5% (-2% exklusive valutaeffekter) till 44 032 MSEK (46 179).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 7 987 MSEK (8 207).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 246 MSEK (2 427).
 • Periodens resultat uppgick till 5 727 MSEK (488).

Viktiga händelser, januari-december 2020

 • Milt väder och mycket nederbörd har bidragit till ovanligt hög hydrologisk balans som har pressat elpriserna i Norden.
 • Permanent stängning av Ringhals 1 den 31 december.
 • Viktiga framsteg i investeringsprojekt för havsbaserad vindkraft inklusive investeringsbeslut för Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna.
 • Idrifttagning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Fortsatt hög efterfrågan på nyanslutningar till både regionnätet och lokalnätet.
 • Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i elnätsföretaget Stromnetz Berlin.
 • Stöd för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg och stora nedskrivningar för anläggningen.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 november.

Bokslutskommunikén i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

I samband med en direktsänd webcast klockan 10.00 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell som leder webcasten, resultatet för perioden januari-december 2020 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Webcast - Vattenfalls bokslutskommuniké 2020 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']