Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2021

Finansiell utveckling, januari-mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  12 053 MSEK (10 187).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
 • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

Viktiga händelser, januari-mars 2021

 • Avtal om kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft.
 • Försäljning av delar av produktionen från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 genom långsiktigt energiköpsavtal.
 • Avyttring av det landbaserade vindkraftsprojektet Grönhult.
 • Påbörjad byggnation av Vattenfalls första fjärrvärmenät i Storbritannien – Brent Cross South i London.
 • Produktionsstart för fjärrvärme i Amsterdam South Connection.
 • Positivt beslut i förvaltningsrätten om elnätsföretagens intäktsramar för 2020-2023.
 • HYBRIT – demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp planeras i Gällivare.


Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

I samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-mars 2021 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Vattenfall delårsrapport januari-mars 2021 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Styrelsens ordförande Lars G Nordström på Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 4,0 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Läs hela artikeln
Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']