Väg och kraftledning intill en sjö

Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2021

Finansiell utveckling, januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (5% exklusive valutaeffekter) till 116 590 MSEK (114 815).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 22 090 MSEK (17 802).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 521 MSEK (10 030).
 • Periodens resultat uppgick till 41 912 MSEK (1 989).

Finansiell utveckling, juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (4% exklusive valutaeffekter) till 36 125 MSEK (35 375).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 782 MSEK (4 818).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 926 MSEK (4 743).
 • Periodens resultat uppgick till 18 277 MSEK (3 583).

Viktiga händelser, juli-september 2021

 • Högre elpriser till följd av lägre hydrologisk balans, lägre vindhastigheter samt högre priser för bränslen och utsläppsrätter.
 • Betydande engångseffekter påverkade periodens resultat positivt. Högre el- och gaspris resulterade i temporärt höga kassainflöden till följd av ökade erhållna marginalsäkerheter.
 • Försäljning av Stromnetz Berlin slutförd 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 2,1 miljarder EUR.    
 • Invigning av Skandinaviens största vindkraftspark, Kriegers Flak i Danmark.
 • Kraftig ökning av producenter och kunder som vill ansluta sig till elnätet.
 • Kundtillväxt och expansion inom laddlösningar för elfordon i Tyskland och Nederländerna.
 • Fortsatta steg för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmenätet i Amsterdam och London.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se. I samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-september 2021 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Vattenfall delårsrapport januari-september 2021 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:


Johan Sahlqvist, Head of Group Control and Investor Relations, mobil 072-226 40 51

Henrik Svensson, pressekreterare, mobil 070-271 11 32

Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Fair Tax-logotyp

Vattenfalls skattetransparens får internationellt erkännande

Vattenfall har som första företag utanför Storbritannien blivit ackrediterat av organisationen Fair Tax Foundation enligt organisationens nya Global Multinational Business Standard.

Läs hela artikeln
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Första nio månaderna 2021: Stabilt resultat i turbulent marknad

”Vår underliggande verksamhet går stabilt, vi fortsätter att leverera på vår strategi och har under kvartalet slutfört flera viktiga projekt och transaktioner”, säger Vattenfalls vd Anna Bor...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

Tio förslag för att möta Sveriges ökade elbehov

I en debattartikel i Dagens Nyheter listar Vattenfall tio förslag som vi tror är avgörande för att möjliggöra den elektrifiering som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och kla...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']