Vattenfall blir minoritetsägare i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att bli minoritetsaktieägare i företaget med en investering på 1 miljon euro.

I november 2020 utökade Vattenfall sitt pågående samarbete med Fermi Energia genom att underteckna en avsiktsförklaring för att utforska möjligheterna för distribution av Small Modular Reactor (SMR) i Estland. Vattenfall har nu accepterat möjligheten att bli en minoritetsaktieägare med cirka sex procent ägande.

– Med denna minoritetsinvestering kan Vattenfall bidra med vårt kunnande och med genomförbarhetsstudier gällande kostnader, försörjningskedjor och kapacitet för att konstruera och driva småskalig kärnkraftsteknik. Innovativ och fossilfri framtida kärnkraftsproduktion som SMR verkar mycket lovande för Estland som har de högsta genomsnittliga koldioxidutsläppen per genererad kWh el bland alla EU-länder, säger Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområdet Generation på Vattenfall.

Det utökade samarbetet ska fortsätta undersöka mognaden av SMR-teknik och utsikterna för utplacering av en eller flera sådana reaktorer i Estland fram till 2035. Förutom Vattenfall är även andra europeiska energibolag involverade. Alla deltagare får praktisk insikt av SMR-teknik och bidrar med sin egen erfarenhet.

– Fermi Energia anser att vi inte kan sänka Estlands koldioxidutsläpp tillräckligt utan tillförlitlig, prisvärd energiförsörjning från kärnkraft. För Estland är endast små modulära reaktorer (SMR) som för närvarande utvecklas i USA, Kanada och Storbritannien lämpliga. Vi anser att Vattenfall är rätt partner för oss att gå vidare med SMR-utbyggnaden baserad på företagets erfarenhet av säker drift av kärnkraft och dess uppdrag att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Kalev Kallemets, vd för Fermi Energia.

– Vattenfalls investeringar kommer att hjälpa till att finansiera viktiga nästa steg i bemanning, utbildningsprogram samt studier av bland annat SMR-teknik. Under de kommande åren kommer vi tillsammans med Vattenfall att genomföra flera studier om potentiell placering av SMR-reaktorer, genomföra platsbesök och utbildningskurser som ger verkligt värde för både Estland och Sverige, säger Kalev Kallemets.

Utökat samarbete
Enligt överenskommelsen från Letter-of-Intent från november 2020 studerar Vattenfall potentialen för utplacering av små modulära reaktorer i Estland, särskilt med avseende på kostnader och konstruktion, försörjningskedja, drift / personal / underhåll och struktur för nybyggnad.

– Med en investering kommer Vattenfall att bredda och stärka relationen med Fermi Energia ytterligare. Vattenfall ser potentialen i Fermi Energias affärsmodell och företagets utsikter att lyckas med sitt mål 2026 att lämna in en ansökan om beslut i princip för implementering av SMR-teknik i Estland, säger Torbjörn Wahlborg.


Bildtexter:
Kalev Kallemets (till vänster), vd för Fermi Energia, och Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområde Generation vid Vattenfall, i samband med signering vid estländska ambassaden i Stockholm av avtalet som gör Vattenfall till minoritetsägare inom Fermi Energia.

 

Not till redaktören:
I dag har Estland de högsta genomsnittliga koldioxidutsläppen per genererad kWh el bland alla EU-länder. Den estniska regeringen har bildat en nationell arbetsgrupp för kärnenergi för högre tjänstemän i majoriteten av ministerierna för att bedöma införandet av kärnkraftsproduktion. Gruppen kommer med hjälp av utländska experter att analysera lämpligheten att införa kärnenergi för att säkerställa säkerheten och säkerheten för Estlands energiförsörjning.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar, och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden AB, signerar avtalet för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2. Foto: Vattenfall, fotograf John Guthed

Vattenfall avtalar om nedmontering av stora radioaktiva komponenter i Ringhals 1 och 2

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden AB för nedmontering av reaktortankar och deras inre delar samt bränsleställ i Ringhals 1 och Ringhals 2.

Läs hela artikeln