Vattenfall bygger Europas största ’vattenkokare’ i Amsterdam

Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 MW elpanna vid företagets kraftvärmeverk Diemen i Amsterdam. Det slutliga investeringsbeslutet är planerat till mitten av 2022, efter att det nyligen inledda anbudsförfarandet har slutförts. Elpannan antas vara den största i Europa och kommer enbart att värmas med förnybar el när den planeras tas i bruk 2024.

– Vi är mycket glada över att ha tilldelats både tillståndet och SDE ++ -subventionen för att bygga en stor 150 MW elpanna vid Diemen. Vattenfall vill leverera 100% hållbar värme i Amsterdamregionen fram till 2040. Förutom elpannor med förnybar el arbetar Vattenfall därför också med ett antal andra hållbara värmekällor, såsom biomassa, geotermisk värme, uppvärmning av datacenter och värme lagrad i vattentäkter, säger Ulrika Jardfelt, chef för affärsområdet Heat på Vattenfall.

Det nederländska SDE ++ -systemet ger subventioner för användning av tekniker för produktion av förnybar energi och andra koldioxidreducerande tekniker. Subventionerna tilldelas under en period av 12 eller 15 år, beroende på teknik. Elpannan liknar en stor 'vattenkokare': installationen omvandlar överskottsel från förnybar elproduktion till varmvatten, som kan levereras till hushåll och företag eller kan lagras i den redan befintliga ackumulatortanken, som kan jämföras med en stor 'jättetermos'.

– Elpannan slås bara på om elmixen är hållbar med mycket el från sol och vind. När det inte finns tillräckligt med förnybar energi behövs fortfarande de gaseldade kraftverken i Diemen för att producera el - kraftverk som också levererar värme mycket effektivt. Vi förväntar oss att dessa gaseldade anläggningar kommer att förbli nödvändiga under de kommande decennierna för leveranssäkerhet i Nederländerna. Först drivs de med naturgas, men senare med vätgas från förnybara källor, säger Alexander van Ofwegen, chef för Heat, Vattenfall i Nederländerna.

Med elpannan förväntar sig Vattenfall initialt att kunna leverera cirka 15% av värmen i Amsterdam-regionen med förnybar vind- och solenergi. Antalet timmar som värmepannan kan gå kommer dock att öka under de kommande åren, med tanke på ökningen av vind- och solenergin i Nederländerna. År 2019 tog Vattenfall i drift en 120 MW ackumulatortank i Berlin, som hittills är företagets största.

Se även:
Vattenfall inviger Europas största vattenkokare för värmelagring i Berlin

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Algodling i AstaReals laboratorium

Nu värmer algodling över 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för fjärrvärme till över 2 500 lägenheter i Gustavsberg.

Läs hela artikeln
Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Vattenfall och Tekniska verken utreder ägarbyte av fjärrvärmeverksamheter

Vattenfall Värme och Tekniska verken i Linköping har kommit överens om att undersöka förutsättningar för att sinsemellan byta fjärrvärmeverksamheterna i Motala/Askersund respektive Katrineho...

Läs hela artikeln
Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken

Tysklands största värmelager i startgroparna

Tysklands största värmeackumulator väntas tas i drift i början av nästa år. Värmelagret finns på Vattenfalls område vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin.

Läs hela artikeln