Forsmark

Grönt ljus för Forsmark 1 att höja effekten

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har nu gett klartecken för provdrift med höjd effektnivå på Forsmark 1. Det betyder att Forsmark 1 kan producera mer fossilfri el redan i höst.

Genom effektökningen kan Forsmarks huvudägare Vattenfall erbjuda kunder i mellersta och södra Sverige mer fossilfri el.

– Mer fossilfri, leveranssäker el är nödvändig i Sverige och vi på Vattenfall gör vad vi kan för att öka produktionen. Nu har vi fått tillstånd för provdrift gällande första steget i effekthöjningen av Forsmark 1. När effekthöjningen är helt genomförd nästa år handlar det om hushållsel som räcker till över 200 000 lägenheter, säger Torbjörn Wahlborg, nordisk produktionschef vid Vattenfall.

Kärnkraften i Sverige står för omkring 30 procent av den totala elproduktionen, och Forsmark är Sveriges största elproducent med en årsproduktion på drygt 25 TWh. På ett år handlar effekthöjningen med 100 MW om en produktionsökning med cirka 800 000 000 kWh.

– Det här känns riktigt bra. Sverige behöver mer fossilfri elproduktion i södra delen av landet och vi kan höja effekten vid Forsmark 1 med relativt små åtgärder, säger Björn Linde som är vd på Forsmark.

Kärnkraftverket Forsmark i Uppland har tre reaktorer med 990 MW (F1), 1121 MW (F2) respektive 1172 MW (F3). Forsmark 1 togs i drift 1980 och levererar årligen mellan 7 och 8 TWh el till det svenska elnätet. Effekten vid reaktorn Forsmark 2, som är en syskonreaktor till Forsmark 1, höjdes med drygt 100 MW redan 2013.

Fakta

Effekthöjningen sker i två steg med cirka 50 + 50 MW, i år och nästa år. Under provperioden de närmaste veckorna genomförs en provtrappa, vilket betyder att uteffekten på nätet kommer att variera. Ett villkor från SVK under provdriftperioden i steg 1 för Forsmark 1 är att effektutmatningen från Forsmark 2 begränsas. När alla analyser är genomförda kan avtal tecknas för att mata ut med högre effekt permanent.

Steg 2 av effekthöjningen kan tidigast genomföras efter nästa års revision, våren 2023. Statorn till den ena generatorn på Forsmark 1 ska inför steg 2 av effekthöjningen bytas ut och det krävs också nytt tillstånd från SVK och SSM.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Elledningar

Inget beslut om ny kärnkraft i Ringhals

Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals, något flera medier påstått idag, onsdag. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera...

Läs hela artikeln
Forsmark kärnkraftverk

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet

På onsdagen 11 januari tillkännagav regeringen att man lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag.

Läs hela artikeln
Mellanlager i Studsvik

Mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik i drift

Nu har mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik tagits i drift. Upp till 10 000 m3 låg- och medelaktivt avfall från bland annat nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm re...

Läs hela artikeln