Solpaneler på ett tak i skärgården.

Svenskarna vill ta långsiktiga beslut för klimatet och den egna ekonomin

Sju av tio svenskar känner att de på egen hand kan bidra till att motverka klimatförändringarna. Men hälften tycker att sådana beslut kan vara svåra att fatta. Den klimatinvestering som flest svenskar vill genomföra är att installera solceller på sina tak. Det visar Vattenfalls Solindex för 2022.

Vattenfalls Solindex genomförs för femte året i rad. Undersökningen visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus i Sverige hade solpaneler. Under 2021 hade det inneburit 10,9 miljarder kWh, vilket motsvarar elförsörjningen för alla småhus i hela Norrland samt i Sveriges tre största städer.

Förutom att sammanställa fakta om Sveriges solenergipotential har Vattenfall tillsammans med en psykolog och med hjälp av Sifo frågat svenskarna hur de tänker om beslut kring klimat och ekonomi.

Närmare varannan svensk (48 procent) önskar att de hade lättare att ta beslut om investeringar som inte ger omedelbar effekt men är långsiktigt fördelaktiga för klimat och ekonomi. Sex procent säger att de gärna undviker sådana beslut då tanken gör dem stressade. Och en fjärdedel anser att de inte kan göra mycket som har positiv påverkan på klimatet.

– Vår hjärna prioriterar kortsiktighet eftersom det historiskt har hjälpt vår överlevnad. Det är kortsiktigt bekvämt för oss att överlåta ansvar till andra. Men det ger ingen varaktig belöning i form av att vi mår bättre som individer. Om vi bestämmer oss för vilka värden som är viktiga för var och en av oss blir varje beslut som vi tar i samklang med dessa värderingar en belöning.

Då blir det enklare och mer attraktivt att göra egna förändringar – skaffa elbil, installera solpaneler eller annat, säger David Waskuri, leg psykolog på Sveapsykologerna.

Solceller toppar listan över vilka klimatinvesteringar svenskarna skulle vilja satsa på (57 procent). Hälften (49 procent) kan tänka sig att investera i en elbil och en tredjedel (37 procent) att bli mer självförsörjande.

– Med solceller kan du räkna med att sänka din elförbrukning med minst en tredjedel och du blir mer självförsörjande. I en osäker tid där mycket i omvärlden påverkar både vår vardag och ekonomi märker vi att allt fler ser solceller som en smart och långsiktig investering att satsa på. Det är glädjande för klimatet men innebär också att det är ett högt tryck på leverantörerna och att väntetiden kan bli längre än vanligt, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Dessa klimatåtgärder vill svenskarna helst genomföra:

  • Investera i solpaneler på mitt hus/bli mer självförsörjande på el – 57%
  • Skaffa en elbil – 49%
  • Bli mer självförsörjande (till exempel odla egna grönsaker) – 37%
  • Byta kost för att minska klimatpåverkan (till exempel äta mindre kött) – 25%
  • Bara resa kollektivt, gå eller cykla (till exempel till jobbet eller skolan) – 24%
  • Byta till ett elavtal med bara fossilfri el – 22%

Läs mer om solceller här.

Om kartläggningen för Solindex:
Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla småhus byter till Vattenfalls solpaneler. Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes mellan den 18–24 maj 2022 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 301 personer i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen.

Om uträkningen: 
Indexformel: ((Antal småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000. Antal småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 procent för ett småhus med bra solläge. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Snittförbrukningen för ett småhus är beräknad till 21 311 kWh.

Bilagor

Hur känner du inför att fatta beslut som inte ger omedelbar positiv effekt på din privatekonomi men samtidigt kan vara positiva för klimatet och/eller din egen ekonomi på längre sikt?

  Total
Jag blir stressad av att tänka på det och avstår därför ofta 6%
Jag önskar att jag enklare kunde göra sådana förändringar 48%
Jag tycker inte det är svårt 37%
Jag tror inte att det verkligen fungerar positivt för klimatet 10%
Jag är för otålig och vill ha ekonomisk vinning här och nu 4%
Tveksam, vet ej 7%

Hur känner du inför dina möjligheter att bidra positivt till klimatförändringarna?

  Total
Jag känner att jag kan påverka mycket 5%
Jag kan göra en del som har en positiv påverkan 64%
Jag kan inte göra särskilt mycket alls som har en positiv påverkan 24%
Jag känner att jag inte kan göra någonting som har en positiv påverkan 5%
Tveksam, vet ej 2%

Vilka av följande saker skulle du vilja genomföra om du hade möjlighet? Du kan välja flera alternativ

  Total
Skaffa en elbil 49%
Investera i solpaneler på mitt hus/bli mer självförsörjande på el 57%
Byta till ett elavtal med bara fossilfri el 22%
Bara resa kollektivt, gå eller cykla (exempelvis till jobbet eller skolan) 24%
Byta kost för att minska klimatpåverkan (till exempel äta mindre kött) 25%
Flytta för att komma närmare mitt jobb eller skola och minska pendlingsavståndet 9%
Avstå från flygresor 20%
Bli mer självförsörjande (till exempel odla egna grönsaker) 37%
Annat 5%
Tveksam, vet ej 8%

Topplista – Länen med bäst förutsättningar för solenergi

  Indexsiffra 2021 Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020 Globalstrålning
kWh/m2 2021
Riket 1091,2 1 076,0 1 122,1 977
1. Västra Götaland 185,5 175,4 176,2 988,0
2. Skåne 152,8 152,2 143,0 1015,1
3. Stockholm 152,5 142,6 146,8 1018,4
4. Östergötland 52,9 49,2 49,7 1042,6
5. Halland 49,8 45,6 46,0 1033,8
6. Jönköping 46,1 42,1 42,4 991,8
7. Kalmar 39,8 37,3 37,6 1081,6
8. Dalarna 39,0 34,8 37,5 877,0
9. Gävleborg 37,9 32,8 35,1 947,3
10. Värmland 37,3 34,3 34,3 923,0
11. Uppsala 36,8 34,7 34,5 958,9
12. Örebro 35,7 33,0 33,9 983,7
13. Södermanland 32,4 31,7 30,1 980,8
14. Västernorrland 29,9 27,6 27,7 886,7
15 Västerbotten 28,2 26,8 25,2 824,0
16. Västmanland 28,1 26,4 26,4 948,1
17. Kronoberg 28,0 25,9 26,3 986,9
18. Norrbotten 27,2 36,2 24,9 777,2
19. Blekinge 26,1 27,3 25,3 1115,7
20. Jämtland 17,2 15,5 15,3 848,7
21. Gotland 9,9 9,5 9,5 1043,4

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Solkraftsparken Kogel-Leizen i Tyskland

Vattenfall ökar satsningarna på solenergi i Tyskland

Vattenfall har förvärvat den tyska solenergiutvecklaren Solizer. I transaktionen ingår en pipeline av storskaliga solenergiprojekt i Tyskland med en volym på 4 GW och ett erfaret team medarb...

Läs hela artikeln
Solpaneler på hustak

Vattenfalls Solindex 2023 visar: Starkt ökat intresse för solpaneler bland svenskarna

De flesta svenskar vill ha solpaneler på taken till sina hem. Intresset har ökat stort som en effekt av vinterns höga elpriser.

Läs hela artikeln