Snötäckta berg

Vattenfall – bokslutskommuniké 2021


Finansiell utveckling, januari-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (16% exklusive valutaeffekter) till 180 119 MSEK (158 847).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  31 181 MSEK (25 790).
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 271 MSEK (15 276).
 • Periodens resultat uppgick till 48 013 MSEK (7 716).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 23 414 MSEK.


Finansiell utveckling, oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 44% (46% exklusive valutaeffekter) till 63 529 MSEK (44 032).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 092 MSEK (7 987).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 750 MSEK (5 246).
 • Periodens resultat uppgick till 6 101 MSEK (5 727).


Viktiga händelser, januari-december 2021

 • Högre elpriser men Vattenfalls erhållna priser i Norden på samma nivå som föregående år.
 • Överenskommelse med tyska staten gällande kompensation för nedläggning av kärnkraft med resultateffekt om 11,1 miljarder SEK i andra kvartalet.
 • Avtal om försäljning av 49,5% av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Försäljning av Stromnetz Berlin slutförd 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 2,1 miljarder EUR.
 • Invigning av Skandinaviens största vindkraftspark, Kriegers Flak i Danmark och slutligt investeringsbeslut för vindkraftsparkerna Vesterhav Syd och Nord.
 • Klartecken för utbyggnad av slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall samt i januari 2022 även för byggnation av slutförvar av använt kärnbränsle.
 • Skärpning av utsläppsminskningsmål för att vara i linje med 1,5-gradersmålet och nettonollutsläpp till 2040.
 • Första fossilfria stålet från HYBRIT och nytt samarbete med Shell, LanzaTech och SAS för utveckling av hållbart flygbränsle.


Bokslutskommunikén i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se. I samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet.

Webcasten går att följa via Vattenfalls bokslutskommuniké 2021 och på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Group Control & Investor Relations, 072 226 40 51, johan.sahlqvist@vattenfall.com

Henrik Svensson, Press Officer, 073 079 70 47, henrik3.svensson@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com
 

Se även

Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storb...

Läs hela artikeln