Vattenkraftverket i Vittjärv

Vattenfall – delårsrapport, januari-juni 2022


Finansiell utveckling, januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 34% (31% exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  17 610 MSEK (17 308).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
 • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Finansiell utveckling, april-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 39% (36% exklusive valutaeffekter) till 48 170 MSEK (34 554).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 8 107 MSEK (5 256).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 730 MSEK (16 210).
 • Periodens resultat uppgick till 4 231 MSEK (13 212).

Viktiga händelser, april-juni 2022

 • Fortsatt höga och volatila elpriser och rekordstora skillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Invigning av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget och byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers Flak.
 • Strategisk översyn av värmeverksamheten i Berlin.
 • Start av förstudie om byggnation av små modulära reaktorer vid Ringhals.
 • Försäljning av det gaseldade kraftverket Magnum i Nederländerna.
 • Invigning tillsammans med LKAB och SSAB av HYBRITs pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas.
 • Nytt initiativ tillsammans med Preem för utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas.
 • Nytt partnerskap med St1 för utveckling av hållbart flygbränsle.


Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se. I samband med en direktsänd audiocast klockan 09.30 idag, fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-juni 2022 för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Vattenfall januari-juni 2022 samt på telefonnummer +46 8 505 218 52, konferenskod: 128 085 109 9.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:
Ruben van Bavel, Head of Group Control & Investor Relations, +31 650 126 296, ruben.van.bavel@vattenfall.com
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Första halvåret 2022: Gasmarknaden är i fokus och tydliggör hur viktig energiomställningen är

Vattenfalls underliggande resultat under första halvåret var oförändrat mot föregående år. I Europa läggs stort fokus på att säkerställa vinterns behov av gas.

Läs hela artikeln
Vattenfalls huvudkontor

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 den 22 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2022 publiceras fredagen den 22 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln