Vattenfall gör strategisk översyn av sin värmeverksamhet i Berlin

Vattenfall har inlett en strategisk översyn av hur bolaget bäst kan bidra till energiomställningen och i detta sammanhang om det bör fortsätta äga värmeverksamheten i Berlin eller sälja den i sin helhet. Samtidigt lämnar Vattenfalls chef för affärsområdet Heat, Ulrika Jardfelt, Vattenfall.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg säger: 

“Vattenfall är fullt engagerade i energiomställningen och vi har en omfattande plan för hur vi ska fasa ut kvarvarande fossila bränslen ur vår verksamhet, i enlighet med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. När vi nu inleder denna översyn så finns det goda argument både för att behålla och för att sälja verksamheten:

  • För det fall vi behåller ägarskapet kommer vi att genom omfattande utsläppsminskningar bidra både till staden Berlins klimatmål och vårt eget mål om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vår CO2-utfasningsplan för värmeverksamheten I Berlin är solid, skapar värde och framtidssäkrar verksamheten.
  • För det fall vi säljer verksamheten kommer vi att hitta en pålitlig framtida ägare som kan fortsätta omställningen av värmeverksamheten i Berlin medan Vattenfall kan frigöra både finansiella- och ledningsresurser för att fokusera på andra delar av portföljen för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation”

Anna Borg fortsätter:   

“I båda scenarierna fortsätter Tyskland att vara en huvudmarknad för Vattenfall. Utöver värme har vi nära 4,5 miljoner kunder samt omfattande verksamhet inom förnybart såsom vind-, sol- och pumpkraft liksom trading. Vi är fast beslutna att fortsätta spela en viktig roll i den tyska energiomställningen.”

I samband med den strategiska översynen görs förändringar i Vattenfalls koncernledning och chefen för affärsområdet Heat, Ulrika Jardfelt, lämnar Vattenfall.

“Ulrika Jardfelt har varit avgörande i att utveckla vår värmeverksamhet och att driva arbetet med att minska CO2-utsläppen. Vi har nu kommit överens om att när vi nu inleder denna översyn och går in i en ny fas för värmeverksamheten lämnar Ulrika Vattenfall, eftersom vi inte fullt ut delar syn på de kommande stegen i denna fas. Jag vill tacka Ulrika för hennes många bidrag och önskar henne all lycka i hennes kommande värv utanför Vattenfall”, säger Anna Borg.

Martijn Hagens, chef för affärsområdet Customers & Solutions på Vattenfall, kommer vid sidan av sin nuvarande roll också vara tillförordnad chef för affärsområdet Heat från och med idag.

Bakgrund:

Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin har cirka 1 700 anställda och förser ungefär 1,3 miljoner hushåll med varmvatten och värme. Den omfattar 10 värme och kraftvärmeverk liksom 80 småskaliga kraftvärmeverk och diverse andra tillgångar. Värmenätet har en total längd av cirka 2 000 km.


För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg deltar i World Economic Forum i Davos

Måndag till onsdag denna vecka deltar Vattenfalls vd Anna Borg för World Economic Forum årliga möte i Davos i de schweiziska alperna.

Läs hela artikeln
Oskar Lindehejd

Oskar Lindehejd ny vd för Gotlands Energi från 1 september

Oskar Lindehejd har utsetts till ny vd för Gotlands Energi AB (Geab) från den 1 september 2022. Oskar kommer närmast från en roll som marknadschef för Geab och som vd för Gotland Elförsäljni...

Läs hela artikeln
Representanter för ägarföretagen inviger vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Blakliden Fäbodberget, har invigts

Idag invigdes Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.  

Läs hela artikeln