Vattenfall inviger ny värmeanläggning Carpe Futurum i Uppsala

I dag invigs Vattenfalls nya biobränslebaserade värmeanläggning Carpe Futurum i Uppsala. Den nya anläggningen kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 200 000 ton per år, jämfört med när torv och andra fossila bränslen användes. Därmed halveras klimatavtrycket för de omkring 170 000 Uppsalabor som får sin uppvärmning via fjärrvärme.

– Carpe Futurum är en viktig milstolpe i vårt arbete att fasa ut fossila bränslen i den svenska värmeverksamheten till 2025, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige. Anläggningen har gjort det möjligt att ersätta torv med fossilfri produktion som helt baseras på förnybara och återvunna bränslen. De minskade koldioxidutsläppen bidrar samtidigt till Vattenfall-koncernens mål att nå nettonollutsläpp fram till 2040.

Carpe Futurum ligger i Vattenfalls värmeanläggning i Boländerna i södra delen av Uppsala. Den nya biobränsleanläggningen ingår i ett långsiktigt investeringsprogram för att fasa ut fossila bränslen till en total kostnad av omkring 3,5 miljarder kronor. Anläggningen bygger på användning av biobränslen, till stor del returträ, och kan producera mer än 110 MW fjärrvärme till omkring 76 000 hushåll och värmekunder i Uppsala.

– Uppsala välkomnar Vattenfalls nya värmeanläggning som är helt i linje med Uppsala klimatprotokoll och stadens mål att vara fossilfritt till 2030. Vi ser fram emot fortsatta satsningar som kan minska koldioxidutsläppen och bidra till att Uppsala blir klimatpositivt till 2050, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Bygget av Carpe Futurum påbörjades 2018 och har gått enligt tidplanen, trots de extra utmaningar som corona-pandemin fört med sig.

– Projektet har omfattat mer än 855 000 arbetstimmar och har kunnat genomföras utan att någon har blivit allvarligt skadad. Det är något vi är mycket stolta och glada över. Med Carpe Futurum kompletteras värmeverket i Boländerna med en toppmodern anläggning som är en viktig del i vår leverans av hållbar fjärrvärme i Uppsala, säger Lovisa Fricot Norén.

Fakta: Pannans kapacitet är 90 MW, därtill ger rökgaskondenseringen ytterligare 20 MW, det vill säga totalt 110 MW. Anläggningen kan eldas med skogsflis, returträ och bark i olika kombinationer. Den kan köra de tre bränslena var för sig eller i olika blandningar.

Digital invigning: Invigningen den 17 mars kl 13 kan följas på: https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/carpe-futurum/

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Svenska AstaReals odling av alger

Alger och avloppsvatten kan bidra till nettonoll-målet

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att tillhandahålla hållbar uppvärmning med fossilfria alternativ. Men inte alla vet att vatten från badrum, floder eller alg- och porslinsproduktion redan bi...

Läs hela artikeln
Algodling i AstaReals laboratorium

Nu värmer algodling över 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för fjärrvärme till över 2 500 lägenheter i Gustavsberg.

Läs hela artikeln
Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Vattenfall och Tekniska verken utreder ägarbyte av fjärrvärmeverksamheter

Vattenfall Värme och Tekniska verken i Linköping har kommit överens om att undersöka förutsättningar för att sinsemellan byta fjärrvärmeverksamheterna i Motala/Askersund respektive Katrineho...

Läs hela artikeln