Anna Wikmark ny vd för Svafo

Anna Wikmark har utsetts till ny vd på Svafo från den 1 september. Anna har 30 års erfarenhet från kärnteknikbranschen och kommer närmast från en tjänst som chef för bränsle- och avfallsströmmar samt transport på SKB. Svafo är ett bolag specialiserat på avveckling av kärntekniska anläggningar samt hantering och mellanlagring av avfall från kärntekniska anläggningar och från tidig svensk kärnforskning.

- Anna Wikmark är en kompetent ledare som kommer att styra Svafo genom de viktiga uppdrag som väntar. Hon är en lagspelare som i samarbete med Svafos övriga 60-tal specialister inom kärnteknikområdet kommer att utveckla Svafos uppdrag att omhänderta radioaktivt avfall på ett säkert sätt. Jag hälsar Anna varmt välkommen och tackar samtidigt den avgående vd:n Sven Ordéus för hans utmärkta insatser, säger Christopher Eckerberg, ordförande i Svafo.

Under de 30 år Anna Wikmark har arbetat i kärnteknikbranschen har hon varit engagerad i flera områden, till exempel anläggningsdrift, bränslefrågor, avfallsfrågor, transportfrågor, strategi och verksamhetsutveckling.

- Det var de tre komponenterna uppdraget, teamet och platsen som fångade mitt intresse för Svafo och som gör att det känns otroligt roligt att få förtroendet att leda och utveckla bolaget. Avfallsfrågorna är högaktuella och det är viktigt att kärnkraftsindustrin kan visa på att vi både har planer för och kan ta hand om avfallet för att kärnkraften som energislag ska räknas som miljömässigt hållbar, säger Anna Wikmark.

Svafos avgående vd Sven Ordéus har lett bolaget i 14 år och träder nu tillbaka vid 67 års ålder.

- Jag kommer att sakna alla kompetenta och trevliga medarbetare och känner en stolthet över att tillsammans med dem ha byggt upp bolaget till den välfungerande kärntekniska verksamhet det är idag. Jag önskar Anna Wikmark och Svafos medarbetare varmt lycka till, säger Sven Ordéus.

Svafo är ett bolag i Vattenfallkoncernen, med säte i Studsvik utanför Nyköping. Svafos uppdrag är att säkert, kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfall från tidig svensk kärnforskning.

Fakta:
- AB Svafo, med säte i Nyköping, har till uppgift att avveckla kärntekniska anläggningar från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet. I uppdraget ingå även att mellanlagra och hantera avfall från tidigare forskning fram till att slutförvaring kan utföras.
- Svafo är en del av Vattenfallkoncernen och ägs av Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB. Verksamheten är inte vinstdrivande utan finansieras huvudsakligen med medel från Kärnavfallsfonden och från ägarna.


För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com
 

Prenumerera på Vattenfalls nyhetsbrev: The Edit. (engelska)

Se även

Jonas Bengtsson

Jonas Bengtsson blir ny chefsjurist och chef för Corporate Security & Resilience på Vattenfall

Jonas Bengtsson har utsetts till Senior Vice President, chefsjurist och ansvarig för Corporate Security & Resilience på Vattenfall. Han efterträder Anne Gynnerstedt som valt att lämna bolage...

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg och Anne Gynnerstedt

Förändringar i Vattenfalls koncernledning

Under 2024 sker förändringar i Vattenfalls koncernledning när Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområdet Generation och Anne Gynnerstedt, Head of Legal and Corporate Security & Resilience, va...

Läs hela artikeln
En grupp unga personer på Vattenfalls kontor

Vattenfall fortsätter stiga i studenternas rankning av attraktivaste arbetsgivaren

I årets studentundersökning från Universum stiger Vattenfall i rank hos samtliga tre huvudmålgrupper; civilingenjörer, högskoleingenjörer och IT.

Läs hela artikeln