Elmarknaden just nu: Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer. Detta försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt. Den 6 maj kommer Forsmark 1 att starta den årliga perioden av service och underhåll, vilket innebär att effekten kommer att gå ner i elområde 3. Dock är elöverföringen mellan elområdena stabil vilket leder till mindre elprisområdesskillnader. 

– Elprisområdesskillnaderna är fortsatt små och det som framförallt bidragit till detta är att priserna på kontinenten har varit mycket lägre och det har, trots tillfälliga avbrott, varit god tillgång på kärnkraft, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Den förväntade tillrinningen från vårfloden till de svenska och norska vattenmagasinen är ett par veckor försenad men den hydrologiska balansen har förbättrats i det nordiska elsystemet. I och med att det blir varmare har de planerade årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll inletts vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Detta arbete kommer att successivt fortsätta till och med oktober och innefattar totalt elva reaktorer i Sverige och Finland. 

Ju varmare det blir utomhus desto mer minskar behovet av uppvärmning. Sedan i höstas har det varit en tydlig trend i hela Europa att använda mindre el. 

– Mätningar från Svenska Kraftnät visar att minskningen klingat av något i Sverige och ligger i april på

5 procent (temperaturkorrigerat), att jämföras med i vintras då Sveriges elanvändning minskade med 12 procent jämfört med året innan. När det blir varmare kanske man inte tänker på det lika mycket, men även på sommaren finns det pengar att spara på att spara el där man kan, säger Jonas Stenbeck.  

Priset på de fasta elprisavtalen har sjunkit från höstens rekordnivåer och 1-årskontrakten ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Många passar på att binda sina elavtal på kortare tidslängder. Även intresset för solceller och värmepumpsanläggningar har skjutit i höjden. 

– Har du funderat på att energieffektivisera ditt hem så är det verkligen läge nu. Alla investeringar i egen elproduktion innebär en högre initial kostnad men allt pekar på fortsatt volatila elpriser. Marknaden har stabiliserat sig men det kommer fler vintrar så det är bra att se över sitt hem. Att se över isolering runt fönster och dörrar är också en enkel åtgärd för att stoppa energitjuvarna hemma, säger Jonas Stenbeck.   

April 2023 (medelspotpris)  April 2022 (medelspotpris) 
Elområde 1, Norra Sverige     66,47 öre/kWh 52,91 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige     66,47 öre/kWh 53,64 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige     68,70 öre/kWh 89,22 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige     73,86 öre/kWh 113,85 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu 

För ytterligare information kontakta: 
Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Se även

Kraftledningar vid Laxede kraftstation

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020.

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure

Elmarknaden just nu: Lägre men oberäkneliga elpriser

Den blöta sommaren med mycket vindkraft, framförallt i juli, har gett välfyllda vattenmagasin och låga elpriser. Det innebär att förutsättningarna inför vintern ser bra ut, men elpriserna är...

Läs hela artikeln
LED-lampa

Vattenfalls Energisparbarometer: Energisparande fortsatt högt prioriterat bland europeiska konsumenter

Att spara pengar är drivkraften som får människor i Europa att minska sin energianvändning. Just nu – mitt i sommaren – är elpriserna lägre än för några månader sedan, men det stoppar inte e...

Läs hela artikeln