Vattenkraftverket i Vittjärv

Lule älv producerar historiskt rekord på 17 TWh

Vattenfalls vattenkraftproduktion 2022 var fortsatt hög och Lule älv levererade 17,4 TWh vilket är ett historiskt rekord. Lule älv stod därmed för ca 11 procent av Sveriges elproduktion vilket motsvarar två gånger Norrbottens läns elförbrukning under ett år.

Vattenfalls vattenkraft producerade drygt 37 TWh i Sverige förra året vilket motsvarar mer än hälften av den svenska vattenkraftproduktionen. Vattenfalls vattenkraftproduktion i Finland bidrog med 0,35 TWh.

– Vi har ett mycket bra produktionsår bakom oss och det historiska rekordet i Lule älv sticker ut. Vi är extra stolta att just 2022 ha haft hög tillgänglighet och stark produktion för det har verkligen behövts i Sverige. Vattenkraften är Sveriges största batteri och är en mycket viktig tillgång nu och i omställningen framåt. Såväl den planerbara produktionen samt vattenkraftens flexibilitet är viktiga förutsättningar för att lyckas med elektrifieringen och nå våra klimatmål, säger Johan Dasht, chef för Vattenfalls vattenkraft.

Bakom den höga produktionen under året ligger riklig nederbörd och god tillgång på vatten i kombination med en tillgänglighet i produktionen på över 90 procent.

Fakta

  • Vattenfalls bruttoproduktion 2022 i Sverige: storskalig vattenkraftproduktion 37,1 TWh och småskalig 0,12 TWh. Det motsvarar cirka 52 procent av den totala vattenkraftproduktionen i Sverige. I Finland blev den samlade bruttoproduktionen 0,35 TWh. Vattenfall Vattenkraft AB har 500 anställda.
  • Lule älvs produktion blev 17,4 TWh vilket är rekord. Senast 17 TWh passerades var 1989 och 1992.
  • Indalsälven levererade sitt tredje bästa resultat hittills med 4,9 TWh.
  • Vattenkraftstationerna Harsprånget levererade 2,89 TW och Stornorrfors 2,69 TWh.
  • Tillgängligheten för helåret 2022 låg högt på 90,8 %.

Mer fakta om vattenkraft

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, 076-769 56 07
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftverksdammen vid Harsprånget, Sveriges största vattenkraftverk (818MW)

Messaure drog stort lass när vattenkraften balanserade upp vid onsdagens stora störning

När Sveriges kraftsystem utsattes för stora störningar i samband med en kortslutning i Stockholmstrakten ryckte vattenkraften i Norrland in. På några sekunder kunde anläggningarna trycka in ...

Läs hela artikeln
Stornorrfors vattenkraftverk

Webinar: Miljöprövning av vattenkraften på paus – vad händer nu?

Hur kan vi tillsammans verka för att de miljöåtgärder som införs ger verklig miljönytta och samtidigt inte minskar reglerförmågan eller produktionen mer än 1,5 TWh nationellt?

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Porjus

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas.

Läs hela artikeln