Vattenfall InCharge ska leverera 200 laddstationer till Stora Enso

Vattenfall InCharge ska börja installationen av cirka 200 laddstationer vid Stora Ensos 25 kontor och anläggningar i Sverige. Den första anläggningen som kommer att få ett 20-tal laddplatser är Skutskärs bruk sydost om Gävle.

Stora Enso, som är en ledande global leverantör av förpackningar, biomaterial och träprodukter, har slutit ett treårigt avtal med Vattenfall InCharge. Stora Enso har som mål att vara nettopositiva senast 2050. Det innebär bland annat att man vill göra det enkelt för anställda och besökare att ladda med el.

– Vi är glada för att vi fått förtroendet att bidra till Stora Ensos elektrifieringsresa och att våra laddtjänster uppskattas. Utöver leverans och installation av laddstationer, innebär samarbetet att vi kommer att sköta all administration kring betalning och fakturering. Behoven ser olika ut per anläggning och vi kan enkelt anpassa upplägget efter varje anläggnings unika behov, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för E-mobility på Vattenfall.

Laddeffekten kommer att vara mellan 3,7 kW och 22 kW, vilket ger tillräckligt med el för att åka hem efter jobbet. Laddstationerna är uppkopplade till Vattenfall InCharge, som har över 4 000 publika laddpunkter i hela Sverige. Via InCharge appen kan elbilsföraren betala och hitta lediga laddplatser både i Sverige och utomlands.

Genom att stimulera möjligheten att ladda fordon på Stora Ensos arbetsplatser bidrar detta till den övergripande hållbarhetsagendan där ett av avsnitten handlar om att bli nettopositiva vad gäller CO2-utsläpp.

– Fler laddplatser på våra arbetsplatser underlättar en övergång till fler elektrifierade fordon för såväl tjänstefordon som privata fordon. En högre elsäkerhet och en mer hållbar transport för den som pendlar till och från sitt tjänsteställe är andra faktorer som bidragit till en gemensam avtalslösning med Vattenfall InCharge, säger Lars-Gunnar Olsson, fastighetsansvarig Sverige, Stora Enso.

Länkar:
Vattenfall InCharge
Storaenso.com (svenska)

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070 611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Carl Norell, pressansvarig Stora Enso, carl.norell@storaenso.com

Se även

Elbil på laddning vid InCharge-station på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm

Vattenfall InCharge mer än dubblerar antalet laddplatser i Stockholm

Under 2023 har Vattenfall InCharge etablerat sex nya laddgator och finns nu på 21 gator i Stockholm. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator med fler laddplatser.

Läs hela artikeln
Induktionsladdning

Elfordon och laddning – dags att kapa sladden?

Ny teknikutveckling gör trådlös laddning till den perfekta lösningen för alla slags fordon och transporter.

Läs hela artikeln
Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln