Vattenfall och Coca-Cola i Sverige i samarbete om eldrivna tunga transporter

Vattenfall och Coca-Cola i Sverige satsar på eldrift av tunga transporter. Till att börja med installeras tre laddningsstationer för lastbilar på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm, vilken sedan 2021 är certifierat klimatneutral.

Både Vattenfall och Coca-Cola i Sverige har högt ställda klimatmål med netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2040. Tillsammans har nu företagen initierat ett pilotprojekt med tre laddningsstationer placerade på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro, för att tillgodose behovet av el för eldrivna transporter.

– Vi har ingått ett partnerskap i syfte att bistå Coca-Cola i Sverige i sin klimatomställning. Nya lösningar och partnerskap är nödvändiga för att minska miljö- och klimatpåverkan inom transportsystemet. Vi har stöttat i piloten, bistått i att dra lärdomar och samtidigt supportat med att optimera laddlösningen framåt utifrån kundens och åkeriernas behov. Vattenfalls del är helhetslösningen ”Power-as-a-Service”. Det innebär att vi står för investeringen i laddinfrastruktur och äger, driver och säkerställer laddningsstationens funktion under hela avtalstiden. Det medför att kunden kan ha fokus på sin kärnverksamhet, säger Ingela Hålling, chef för Vattenfall Network Solutions.

– Vi har arbetat aktivt med att sänka utsläppen från våra tjänstefordon och transporter under en längre tid. Sedan 2021 används 100 procent fossilfritt bränsle i alla upphandlade inrikestransporter och på anläggningen finns redan laddstolpar för tjänstefordon och personbilar. Eldrivna tunga transporter och laddstolpar för dessa är nästa steg på vår resa. I detta pilotprojekt ingår två eldrivna lastbilar som kommer leverera vår dryck ut till kunder, drivna av Vattenfalls el från vindkraft, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific Partners Sverige.

Coca-Cola Europacific Partners i Sverige är energikund till Vattenfall sedan 1998 och anläggningen i Jordbro utanför Stockholm använder idag 100 procent miljödeklarerad el från vindkraftverket Lillgrund i Öresund, med EPD och Bra Miljöval-märkning. ​

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Rebecca Gertsson, kommunikationschef, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, rgertsson@ccep.com, 073-055 35 98

Se även

Laddning av elbil

Vattenfall InCharge ska leverera 200 laddstationer till Stora Enso

Vattenfall InCharge ska börja installationen av cirka 200 laddstationer vid Stora Ensos 25 kontor och anläggningar i Sverige.

Läs hela artikeln
Elbil på laddning vid InCharge-station på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm

Vattenfall InCharge mer än dubblerar antalet laddplatser i Stockholm

Under 2023 har Vattenfall InCharge etablerat sex nya laddgator och finns nu på 21 gator i Stockholm. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator med fler laddplatser.

Läs hela artikeln
Induktionsladdning

Elfordon och laddning – dags att kapa sladden?

Ny teknikutveckling gör trådlös laddning till den perfekta lösningen för alla slags fordon och transporter.

Läs hela artikeln