Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall, för att använda i den egna verksamheten.

Vattenfall och SSAB inleder ytterligare ett fördjupat samarbete, utöver det redan existerande HYBRIT-initiativet från 2016, för att transformera stålindustrin mot fossilfri ståltillverkning, främja användningen av fossilfritt stål och tillverka produkter med radikalt minskat koldioxidavtryck.

Vattenfall behöver höghållfast stål till flera olika komponenter vilket SSAB kan leverera. Planen är att Vattenfall redan nästa år ska få tillgång till fossilfritt stål från SSAB, producerat med järnsvamp från pilotanläggningen HYBRIT. Större volymer stål kan levereras när produktionen skalas upp. Vattenfall planerar för att påbörja piloter redan nästa år där potentiella användningsområden är kraftledningsstolpar, vattenkraftsdammar, nätstationer, ankringskonstruktioner för landbaserad vindkraft och delar av fundament till havsbaserad vindkraft.

Vattenfall har också som mål att arbeta med underleverantörer som använder fossilfritt stål, så att minst 10 procent av det stål som Vattenfall köper in varje år ska vara fossilfritt från 2030. Vattenfall och SSAB kommer dessutom att samarbeta om hållbarhetsberäkningar och LCA-metoden (livscykelbedömning) av CO2-utsläppsberäkningar för att säkerställa hela den fossilfria värdekedjan.

– Det är mycket glädjande att Vattenfall har lyckats säkra en del av de första leveranserna trots hög efterfrågan och vi sluter nu cirkeln i HYBRIT-samarbetet när vi tar steget till att använda fossilfritt stål i vår verksamhet. Vi arbetar målmedvetet för fossilfrihet och vårt mål är att ha nettonollutsläpp i hela vår värdekedja till 2040. Elektrifieringen av samhället kommer att kräva mycket mer stål och på sikt många leverantörer och Vattenfall behöver det fossilfria stålet för att nå våra högt uppsatta mål. Vi kan här tillsammans med SSAB visa vägen framåt för fossilfrihet, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall.

– Det känns otroligt roligt att Vattenfall, som vi har ett framgångsrikt samarbete med kring HYBRIT, nu kommer att använda fossilfritt stål i sina produkter samt arbeta med underleverantörer som också använder fossilfritt stål. Det visar vad vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans och ligger helt i linje med vår målsättning om att inte bara få ner de egna utsläppen utan också bidra till att minska koldioxidavtrycket i andra delar av värdekedjan, säger Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB.

Vattenfall och SSAB var med och grundade First Movers Coalition och detta avtal stämmer väl överens med koalitionens mål om att köpa in en större andel ny teknik som blir avgörande för möjligheterna att nå klimatneutralitet. 

Vattenfall, SSAB och LKAB äger sedan 2016 teknikutvecklingsbolaget Hybrit Development AB vars syfte är att ta fram tekniska lösningar för en fossilfri värdekedja för produktion av fossilfritt stål.

Läs mer om Hybrit-samarbetet
Läs mer om Vattenfalls mål om nettonoll till 2040
Läs mer om SSAB:s fossilfria stål

För frågor vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall, 076-769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln
Bygge av vindkraftspark med cementfundament. Foto: Marcus Bäckström

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln