Moln som speglas i en sjö

Vattenfall först ut med att få nettonollmål godkänt av SBTi

Vattenfall är det första svenska energiföretaget som får sitt mål om nettonollutsläpp år 2040 verifierat av Science Based Targets initiative (SBTi). Detta kompletterar Vattenfalls 2030-mål som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Målet omfattar alla utsläpp i hela företagets värdekedja. Detta innebär att det inte endast är Vattenfalls egen kraft- och värmeproduktion som omfattas, utan även alla utsläpp i hela produktionskedjan. Utsläpp i tidigare led innefattar utsläpp i leverantörskedjor vid tillväxtinvesteringar i ny fossilfri kraftproduktion. Utsläpp i senare led innefattar utsläpp från leverans av fossil gas till privat- och företagskunder. 

– Jag är mycket glad över att SBTi har godkänt Vattenfalls nettonollmål. SBTi tillhandahåller en viktig standard för uppföljning av nettonoll, som säkerställer att vi sätter ambitiösa mål och upprätthåller transparens och ansvarstagande i vårt arbete. Genom att följa SBTi:s riktlinjer visar vi vårt engagemang för att vara ledande i energiomställningen. Vi uppmuntrar också de vi arbetar med genom hela värdekedjan att tillsammans med oss göra ett verkligt bidrag i klimatarbetet, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

SBTi är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Organisationen fokuserar på att få företag över hela världen att sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF och We Mean Business Coalition. SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för införande, och bedömer och godkänner självständigt företagens mål.

Läs mer om Vattenfalls nettonollmål: Vår färdplan för koldioxid på vägen mot klimatneutralitet

Läs mer om SBTi och standarden Corporate Net-Zero:
Corporate Net-Zero Standard – vetenskapsbaserade mål (på engelska)

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, Vattenfall Media Relations, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln
Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Fötter i dusch. Foto: AdobeStock
AdobeStock

Så kan avloppsvatten till duschen hjälpa klimatet

En stor del av den energi som produceras spolar vi bokstavligen ut i vasken. Men det varma avloppsvattnet från dig och dina grannar kan användas för att värma upp ditt duschvatten igen - och...

Läs hela artikeln