Solkraftsparken Kogel-Leizen i Tyskland

Vattenfall ökar satsningarna på solenergi i Tyskland

Vattenfall har förvärvat den tyska solenergiutvecklaren Solizer. I transaktionen ingår en pipeline av storskaliga solenergiprojekt i Tyskland med en volym på 4 GW och ett erfaret team medarbetare. Förvärvet utökar Vattenfalls tyska solcellsutvecklingsportfölj till totalt 7 GW. De första projekten från den nya portföljen kan börja byggas redan 2024.

Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och utbyggnaden av anläggningar för solbaserad elproduktion är viktig för att nå målet. Helene Biström, chef för Vattenfalls affärsområde Wind, betonar vikten av detta förvärv:
– Tyskland är en viktig marknad för Vattenfalls solenergiutveckling. Solenergin är kostnadsmässigt konkurrenskraftig och kan byggas utan subventioner, vilket är viktigt för att kunna möta kundernas snabbt ökande efterfrågan på billig solkraft. Genom att lägga till Solizers utvecklingsprojekt och kunnande till vår befintliga portfölj accelererar vi nu vår tillväxt inom solenergi i Tyskland.

Solkraften är en viktig del av energisystemet, med allt från små privata installationer till storskaliga projekt. Kostnaderna för solpaneler har gått ned avsevärt de senaste åren, och är numera en av de billigaste metoderna för elproduktion. Tack vare sjunkande kostnader och låga koldioxidutsläpp kommer antalet solpaneler att fortsätta växa på Vattenfalls kärnmarknader. Storskaliga solkraftsparker kommer att spela en avgörande roll i omvandlingen av Europas energisystem.

Läs mer om solenergiutvecklingen inom Vattenfall

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, Vattenfall Media Relations, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln