Solenergi

En stabil ökning av solkraftens kapacitet är på gång.

Solenergi spelar redan en viktig roll i energisystemet, allt från små hushållsinstallationer till storskaliga projekt. Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt de senaste åren, och solenergi har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion. Tack vare sjunkande kostnader och små koldioxidutsläpp kommer antalet solpaneler att fortsätta växa på våra huvudmarknader och över hela världen. Solpaneler kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Storskaliga solcellsparker

Storskaliga solkraftsparker kommer att spela en avgörande roll i omvandlingen av Europas energisystem. Vattenfalls portfölj växer framför allt i Tyskland och Nederländerna, där stora solkraftsparker kan drivas subventionsfritt.

Solceller är idag en av de billigaste teknikerna bland förnybara energikällor och solenergi har en hög acceptans bland allmänheten. Kritiker av solcellsanläggningar fruktar dock att utbyggnaden kan ske på bekostnad av jordbruksmark som används för livsmedelsproduktion. Därför är agrivoltaics, en kombination av hållbart jordbruk och solenergiproduktion, ett innovativt koncept för markanvändning med partner i kommersiell skala.

Vattenfall planerar att utveckla och bygga den 76 MW stora solcellsparken Tützpatz i Mecklenburg-Vorpommern. Målet med projektet i Tützpatz är att kombinera modultyper på olika stativsystem med lämpliga metoder för jordbruksanvändning på en yta av 95 hektar och på så sätt samla ytterligare praktisk erfarenhet för framtida kommersiella projekt av detta slag. Den planerade byggstarten för Tützpatz är sommaren 2023.

Ett annat exempel på smart teknikanvändning är hybridparker för förnybara energikällor, som energiparken Haringvliet i Nederländerna. Här har sex vindkraftverk, solpaneler och ett stort batteri uppförts tillsammans och delar samma nätanslutning. Denna hybridpark för förnybart togs i drift 2022.

Hybridparker

Vi ökar värdet på våra kärnverksamhetstekniker vindkraft och solkraft genom att vara med och utveckla och samlokalisera integrerade batterilösningar där det går. Mer om hybridparker i den här videon:

Flytande solkraftspark

I Gendringen i Nederländerna ligger Vattenfalls första flytande solkraftspark. Den har en kapacitet på 1,2 MW och uppfördes på mark som tillhör sand- och grusbrytningsföretaget Netterden. Från och med nu kommer därför hälften av den energi som varje år används för den elektriska sandmuddringsmaskinen och tillhörande sorterings- och bearbetningsutrustning att produceras på ett hållbart sätt direkt på plats.

Det är svårt att hitta ytor att bygga solkraftsparker på i Nederländerna. En tänkbar lösning på detta är att i stället bygga flytande solkraftsparker i till exempel de dammar och bassänger som uppstår vid utvinning av sand och grus. Ytterligare en fördel är att vattnet kyler ned solpanelerna på naturlig väg vilket ökar deras effektivitet jämfört med landbaserade solpaneler.

Nyheter om solenergi

Wilhelm Löwenhielm, chef för Battery Energy Storage Systems på den svenska batteriutvecklaren och -tillverkaren Northvolt

Northvolt: ”Att ersätta kol med kol är inte lösningen i energiomställningen”

Batterier spelar en nyckelroll för en hållbar energiomställning. Men för att batterier ska vara verkligt hållbara finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till, förklarar Wilhelm Löwenhiel...

Läs hela artikeln
Batterier

Batterier – skapade för att ge flexibilitet

Batterier kommer sannolikt att bli en naturlig del av förnybara tillgångar för att kunna erbjuda flexibilitet och ge ytterligare intäkter till ägarna.

Läs hela artikeln
Höge väg vindkraftspark

Spaden i marken för Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftsparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggninga...

Läs hela artikeln

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el och värme vi producerar.

Tillväxt inom solenergi

2021 hade över 160 GW solkraftskapacitet installerats jorden runt och elproduktionen består av en allt större andel solenergi. Vattenfall håller just nu på att utveckla och bygga flera solkraftsprojekt.

Hur påverkar solenergi miljön?

Miljöbelastningen uppstår framför allt när solpanelerna tillverkas. Driften av solkraftsanläggningar är utsläppsfri. Tillverkningen av panelerna leder till allt mindre miljöbelastning tack vare en allt större användning av förnybar energi, men också mer effektiv resursanvändning och effektivare produktionsprocesser. Vi är ett av få företag som använder livscykelanalyser (LCA:er) för att följa solenergins miljöaspekter.

Vattenfall ställer dessutom flera strikta krav vid val av leverantörer av solpaneler och växelriktare. Vid våra europeiska upphandlingar av leverantörer ställer vi höga krav på kvalitet och hållbarhet, och detsamma gäller de kommersiella och juridiska villkoren. Leverantörerna måste också följa Vattenfalls uppförandekod.

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Kran som plockar upp flis

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.