Solenergi

En stabil ökning av solkraftens kapacitet är på gång.

Solenergi spelar redan en viktig roll i energisystemet, allt från små hushållsinstallationer till storskaliga projekt. Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt de senaste åren, och solenergi har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion. Tack vare sjunkande kostnader och små koldioxidutsläpp kommer antalet solpaneler att fortsätta växa på våra huvudmarknader och över hela världen. Solpaneler kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Vi undersöker olika sätt att hjälpa våra kunder i omställningen till ett mer decentraliserat energilandskap och göra det möjligt för dem att producera sin egen förnybara el.

Storskaliga solcellsparker

Storskaliga solkraftsparker kommer att spela en avgörande roll i omvandlingen av Europas energisystem. Vattenfalls portfölj växer framför allt i Tyskland och Nederländerna, där stora solkraftsparker kan drivas subventionsfritt.

Allmänhetens acceptans för solkraftsparker är mycket hög och välbyggda solkraftsparker kan leda till bättre livsmiljö för djur och växter.

Ett exempel är energiparken Haringvliet i Nederländerna, där sex vindkraftverk, solpaneler och ett stort batteri uppförts tillsammans och delar samma nätanslutning. Denna hybridpark för förnybart togs i drift 2022.

Hybridparker

Vi ökar värdet på våra kärnverksamhetstekniker vindkraft och solkraft genom att vara med och utveckla och samlokalisera integrerade batterilösningar där det går. Mer om hybridparker i den här videon:

Flytande solkraftspark

I Gendringen i Nederländerna ligger Vattenfalls första flytande solkraftspark. Den har en kapacitet på 1,2 MW och uppfördes på mark som tillhör sand- och grusbrytningsföretaget Netterden. Från och med nu kommer därför hälften av den energi som varje år används för den elektriska sandmuddringsmaskinen och tillhörande sorterings- och bearbetningsutrustning att produceras på ett hållbart sätt direkt på plats.

Det är svårt att hitta ytor att bygga solkraftsparker på i Nederländerna. En tänkbar lösning på detta är att i stället bygga flytande solkraftsparker i till exempel de dammar och bassänger som uppstår vid utvinning av sand och grus. Ytterligare en fördel är att vattnet kyler ned solpanelerna på naturlig väg vilket ökar deras effektivitet jämfört med landbaserade solpaneler.

Solkraft för tak

Utöver satsningen på storskalig solkraft underlättar Vattenfall decentraliserad energiproduktion i förbrukningsledet för både privat- och företagskunder. Detta kommer att leda till nya energitjänster där Vattenfall erbjuder lösningar som uppfyller kundernas behov och gör det möjligt för dem att producera och konsumera egen solcellselektricitet.

Nyheter om solenergi

Vattenfall Network Solutions mobila energilager på 100 kWh

Mobil batterilösning stöttar drönare med fossilfri gallring av skog

Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösningar för mobila energilager fortsätter att utvecklas. Tillsammans med Uppsala-företaget AirForestry genomförs nu ett ettårigt pilotprojekt där drönare l...

Läs hela artikeln
Hybridparken Haringvliet. Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall öppnar energiparken Haringvliet – en kombination av vindkraft, solkraft och batterier

I dag invigs energiparken Haringvliet i Nederländerna. Det är Vattenfalls första anläggning som kombinerar vindkraft, solkraft och batterier.

Läs hela artikeln
Solarkraftsparken Gasselternijveen, Nederländerna. Foto: Jorrit Lousberg

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

Läs hela artikeln

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el och värme vi producerar.

Tillväxt inom solenergi

2017 hade över 100 GW solkraftskapacitet installerats jorden runt och elproduktionen består av en allt större andel solenergi. Vattenfall håller just nu på att utveckla och bygga flera solkraftsprojekt.

Hur påverkar solenergi miljön?

Miljöbelastningen uppstår framför allt när solpanelerna tillverkas. Driften av solkraftsanläggningar är utsläppsfri. Tillverkningen av panelerna leder till allt mindre miljöbelastning tack vare en allt större användning av förnybar energi, men också mer effektiv resursanvändning och effektivare produktionsprocesser. Vi är ett av få företag som använder livscykelanalyser (LCA:er) för att följa solenergins miljöaspekter. Detta ger oss miljödata både gällande solcellssystem för privatbruk och för de storskaliga varianterna.

Vattenfall ställer dessutom flera strikta krav vid val av leverantörer av solpaneler och växelriktare. Vid våra europeiska upphandlingar av leverantörer ställer vi höga krav på kvalitet och hållbarhet, och detsamma gäller de kommersiella och juridiska villkoren. Leverantörerna måste också följa Vattenfalls uppförandekod.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

En medarbetare på Idbäcksverket observerar en kran som lyfter biomassa

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.