Seminarium 19 februari: Vattenfall bjuder in till presseminarium för att presentera status i arbetet för ny kärnkraft

Vid årsskiftet avslutade Vattenfall sin förstudie om så kallade små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Vattenfall har löpande presenterat framsteg i arbetet med ny kärnkraft och sammanfattar nu resultaten vid ett presseminarium och berättar om kommande steg.

Föredragande är Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Anja Alemdar, chef för samhällskontakter i Sverige modererar.

Plats: Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13, Solna
Av utrymmesskäl kan enbart medierepresentanter delta på plats.
Tid:    Måndagen den 19 februari 2024, kl 10.00

Föranmälning krävs, möjligheter till enskilda intervjuer ges efter seminariet. Det går även att följa presseminariet via webben:
Seminarium om kärnkraft

För föranmälan och mer information:
Markus Fischer, pressekreterare, 070 377 96 44, markus.fischer@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln