Studsviksreaktor riven och friklassad – första sedan 1980-talet

Studsviksreaktorn R2 är nu nedmonterad, rengjord från radioaktivitet och friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. R2 är den första reaktoranläggning som bevisats fri från radioaktivitet och friklassats i Sverige sedan forskningsreaktorn R1 på KTH i Stockholm friklassades på 1980-talet.

Under det mångåriga arbetet med nedmonteringen har inga utsläpp av radioaktivitet skett och 87 procent av rivningsmaterialet har kunnat återvinnas. Kostnaden på omkring 475 miljoner kronor täcks av fonder som finansieras av kärnkraftsbolagen.

– Nu har vi facit från vårt första nedmonteringsprojekt i Sverige och kan konstatera att våra arbetsmetoder är säkra, effektiva och hållbara. Jag är otroligt stolt över teamet på Svafo och vi tar med oss lärdomarna från R2 till de övriga nedmonteringsprojekten i Vattenfallkoncernen och även till det internationella erfarenhetsutbytet, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar och ordförande i Svafo.

R2-anläggningen bestod av reaktorerna R2 och R2-0 som bland annat användes för bestrålning och tester av kärnbränsle och andra material, produktion av medicinska och industriella radioisotoper och kärnteknisk forskning. Utöver reaktorerna fanns flera byggnader och mer än 300 rum där forskning och annan kärnteknisk verksamhet har bedrivits. Samtliga byggnader är nu sanerade från radioaktivitet, kontrollmätta och friklassade och kan rivas med konventionella metoder.

– Det känns fantastiskt att vi har slutit anläggningens livscykel efter en lång och lärorik nedmonteringsresa. En gammal anläggning med diversifierad kärnteknisk verksamhet innebär okända byggnadsstrukturer och udda radioaktiva ämnen som måste tas om hand på nytänkande sätt. Vi är ett tajt gäng här på Svafo som tillsammans har tagit fram de arbetssätt som lett till att vi nått de högt ställda målen om säkerhet och återvinning, säger Johan Flygare, projektledare för nedmonteringen av R2 vid Svafo.

R2 var en forskningsanläggning som användes för andra syften än energiproduktion, den energi och värme som producerades togs inte tillvara. Anläggningen tillhör Svafo som också monterat ner den. Svafo är en del av Vattenfallkoncernen och ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Ringhals AB. 

Fakta

R2-reaktorerna togs i drift 1960, stängdes av 2005 och revs 2016. Vattnet tömdes ur bassängerna 2017 och därefter revs betong- och rörstrukturer. Rivning och sanering av radioaktivt material avslutades 2022, men hade då i flera år bedrivits i mycket begränsad omfattning.

Inom Vattenfallkoncernen avvecklas för närvarande även Ågestaverket utanför Stockholm, där storskalig nedmontering startade 2020, och Ringhals 1 och 2 utanför Varberg, där storskalig nedmontering planeras starta 2024.

I Tyskland avvecklas kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel, där den nukleära rivningen beräknas vara klar i mitten av 2030-talet.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln