Vinterlandskap med snötäckta granar och berg

Vattenfall – bokslutskommuniké 2023


Finansiell utveckling, januari-december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 21% (14% exklusive valutaeffekter) till 290 168 MSEK (239 644).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 20 005 MSEK (35 075).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 991 MSEK (12 645).
 • Periodens resultat uppgick till 10 395 MSEK (21).  
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 MDSEK.

Finansiell utveckling, oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 7% (-10% exklusive valutaeffekter) till 73 292 MSEK (78 819).  
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 455 MSEK (12 527).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 061 MSEK (-24 062).
 • Periodens resultat uppgick till 5 657 MSEK (-16 959).

Viktiga händelser, januari-december 2023

 • Lägre elpriser i både Norden och på kontinenten och mindre skillnader mellan prisområden jämfört med 2022.
 • Försäljning av värmeverksamheten i Berlin till delstaten Berlin.
 • Försäljning av Norfolk Offshore Wind Zone.  
 • Avsiktsförklaring om samarbete med BASF kring de tyska havsbaserade vindkraftsprojekten Nordlicht 1 och 2.  
 • Invigning av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna och den landbaserade vindkraftsparken South Kyle i Storbritannien.
 • Vattenfalls mål om nettonollutsläpp år 2040 har godkänts av Science Based Targets initiative.
 • Beslut från Energimarknadsinspektionen om modell och kalkylränta för elnätsföretagens intäktsramar under perioden 2024-2027.


Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se.

I samband med en direktsänd studiosändning klockan 09.30 presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för helåret 2023 för analytiker och media.

Studiosändningen går att följa via Vattenfall bokslutskommuniké 2023  samt på telefon 08-505 218 52, konferenskod: 300 106 79# 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 klockan 08.00 CET. Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de två versionerna ska den svenska versionen ha företräde.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Group Control & Investor Relations,  072 226 40 51, johan.sahlqvist@vattenfall.com
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com  

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Bokslut 2023: Strategiska avyttringar stärker Vattenfalls beredskap för framtiden

Elpriserna sjönk betydligt under 2023 vilket hade en stor resultatpåverkan för Vattenfall. Genom strategiska avyttringar av värmeverksamheten i Berlin och våra vindkraftsprojekt utanför Norf...

Läs hela artikeln
Skylt med Vattenfalls logotyp utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar resultatet för 2023 den 6 februari

Vattenfalls bokslutskommuniké med helårsresultatet för 2023 publiceras tisdagen den 6 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 09.30 inleds en direktsänd studiosändning för...

Läs hela artikeln
Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln