Blommande fält intill gammal stenmur

Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2024


Finansiell utveckling, januari-mars 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 21% (21% exklusive valutaeffekter) till 76 499 MSEK (96 788).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 45% till 13 884 MSEK (9 545).
 • Rörelseresultatet ökade med 27% till 20 755 MSEK (16 332).
 • Periodens resultat ökade med 43% till 16 879 MSEK (11 818).

Viktiga händelser, januari-mars 2024

 • Vattenfall slutförde försäljningen av den havsbaserade vindkraftsparken Norfolk Offshore Wind Zone i Storbritannien och redovisar en realisationsvinst på 4,6 miljarder SEK.
 • Den havsbaserade vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark färdigställdes.
 • Vattenfall och Borealis har tecknat ett 10-årigt leveransavtal av vattenkraft som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
 • Förstudien om ny kärnkraft är avslutad och visar goda förutsättningar för nybyggnation vid Ringhals.
 • Nya långsiktiga leveransavtal för solkraft i Tyskland har tecknats.
  Vattenfall har påbörjat arbetet för att ansluta SSABs ljusbågsugn i Oxelösund till elnätet.


Händelser efter balansdagen:
Vattenfall har tecknat ett avtal om försäljning av 49% av de havsbaserade vindkraftparkerna Nordlicht 1 och 2 i tyska Nordsjön med BASF.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se.

I samband med en direktsänd studiosändning klockan 09.30 idag, tisdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-mars 2024 för analytiker och media.

Studiosändningen går att följa via Vattenfall jan-mars 2024 samt på telefonnummer +46 8 505 218 52, konferenskod: 122 969 346#  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 klockan 08.00 CEST. Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de två versionerna ska den svenska versionen ha företräde.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, chef Group Control & Investor Relations, 072 226 40 51, johan.sahlqvist@vattenfall.com
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com  

Se även

Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storb...

Läs hela artikeln

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln