Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten. Arbetet har påbörjats och ska vara genomfört till sommaren 2025 

Åtgärderna i stationen innebär i huvudsak förnyelse av turbin och generator, intag och vattenvägar. Dessutom ska el och kontrollanläggning förnyas och anpassas till Vattenfall Eldistributions och Svenska Kraftnäts modernisering av elnätet vid anläggningen.

Dammen i Ajaure har ett stort avrinningsområde och stora nederbördsmängder ställer höga krav på tillgänglighet för kraftstationen. Moderniseringen av anläggningen förlänger den tekniska livslängden med minst 40 år.

– Vattenkraften är Sveriges största batteri som med sin unika flexibilitet spelar en avgörande roll i Vattenfalls arbete för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Investeringen i Ajaure är en del i vårt löpande förnyelsearbete men även ett viktigt led för att anpassa våra anläggningar i kölvattnet av klimatförändringarna. Dammen har redan anpassats och nu ska även kraftstationen förnyas för att klara ett så kallat 10 000 års flöde, säger Jerry Westerstedt, projektchef Vattenfall Vattenkraft i Norden.

Fakta:

  • Ajaure vattenkraftstation ligger i den övre delen av Umeälven.
  • Kraftverket har en diagonalturbin (Kaplan), den första i sitt slag i Sverige, som togs i drift 1967.
  • Kapacitet 80 MW, årsproduktion ca 280 GWh/år.
  • Fallhöjd 46 m.
  • Vattenutsläpp 170 m³/s
  • Tre projekt 2024–2026: Förnyelse aggregat G1, kontrollanläggning och elkraftsanpassning.
  • 10 000 års flöde – ett högt flöde som förväntas inträffa en gång under tidsperioden.
  • Läs mer: Vattenfall vattenkraft

För pressfrågor vänligen kontakta:

Magnus Kryssare, pressekreterare, magnus.kryssare@vattenfall.com, 076-769 56 07

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls kraftstation Midskog i Indalsälven

Vattenfall: 80-årig jubilar siktar framåt

Vattenfalls kraftstation Midskog i Indalsälven har i juli 2024 producerat fossilfri vattenkraftsel i 80 år.

Läs hela artikeln

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln
Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av...

Läs hela artikeln