Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare med brittiska Rolls-Royce SMR och amerikanska GE Hitachi Nuclear Energy. Parallellt fortsätter Vattenfall att utreda förutsättningarna för att bygga storskaliga reaktorer.

– Att göra ett urval av antalet möjliga SMR-leverantörer är ett av flera steg i det fortsatta arbetet för ny kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla ett högt tempo i arbetet med att bland annat förbereda ansökningar för prövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall.

Nu följer ett omfattande arbete att analysera de två kvarvarande SMR-leverantörernas erbjudanden i detalj och att tillsammans med dessa ta fram en gemensam tidplan för alternativet att bygga små modulära reaktorer på Väröhalvön.

Parallellt fortsätter Vattenfall att utreda förutsättningarna för att bygga stora reaktorer. De leverantörer som ingår i utvärderingen av storskaliga reaktorer är amerikanska Westinghouse, franska EDF och sydkoreanska KHNP.

– Vi har inte gjort något teknikval ännu, men oavsett om vi väljer små modulära reaktorer eller storskaliga reaktorer kommer ett framtida investeringsbeslut bland annat att kräva en rimlig riskdelningsmodell med staten. Detta för att sänka finansieringskostnaderna för nya reaktorer och därmed nå en rimlig kostnad för elproduktion som kunder är beredda att betala, säger Desirée Comstedt.

Utgångspunkten för Vattenfalls fortsatta arbete, oavsett reaktortyp, är att det ska vara möjligt att ha en ny reaktor i drift tidigast under första halvan av 2030-talet.

För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning,08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln