Minska industrins koldioxidutsläpp

Preem och Vattenfall samarbetar för att framställa fossilfritt väte till biobränsleproduktion

Elektrifiering av transporter är på gång.

Direkt elektrifiering av person- och lastbilar är en vedertagen väg mot fossilfria transporter. Mindre välkänt är möjligheten att utnyttja indirekt elektrifiering för att minska klimatpåverkan från flytande biobränslen ännu mer – och här görs stora framsteg. Preem och Vattenfall har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig bränsleproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem

– Ökad biobränsleproduktion är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Vi arbetar samtidigt hårt för att minska utsläppen från produktionen. En investering i fossilfritt väte kan skapa möjligheter till ökad biobränsleproduktion samtidigt som det minskar utsläppen från våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar Utveckling på Preem.

Nästa fas i att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning

Vattenfall och Preem gick samman 2017 för att minska klimatpåverkan av flytande biobränslen. Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biobränslen 2030 kräver en storskalig satsning på hållbar vätgasproduktion. Studien som inleddes 2020, med fokus på elektrifiering, elförsörjning och produktion av vätgas, slutfördes sommaren 2021 och kom fram till att förutsättningarna är utmärkta för att bygga en elektrolysanläggning för produktion av vätgas för biobränsle i Lysekil. Att producera vätgas genom fossilfria metoder kan minska koldioxidutsläppen med minst 80 procent jämfört med användning av fossila material.

Potentialen för en första 50 MW-anläggning undersöks nu med syftet att gå vidare till nästa fas under våren 2022. Preems mål att producera cirka 5 miljoner kubikmeter biobränsle 2030 kan minska transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna omvandling av produktionen kommer att kräva storskalig tillförsel av vätgas, och en utbyggnad av en eller flera elektrolysatorer kan spela en stor roll.

Nyheter om Preem-samarbetet

Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Preem-flagga
Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskal...

Läs hela artikeln
Petter Holland, Preem, och Magnus Hall, Vattenfall, skakar hand

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedels-produktion i stor skala

Vattenfall och Preem vill leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med ett nytt treårigt avtal läggs grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, e...

Läs hela artikeln

Mer om Preem

Läs mer om raffinaderi- och bränsleföretaget Preem.

Preems raffinaderi  i Lysekil. Foto: Preem

Relaterad information

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Ledningar och rör i ett kraftverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.