Minska industrins koldioxidutsläpp

Preem och Vattenfall samarbetar för att framställa fossilfritt vätgas till biobränsleproduktion

Elektrifiering av transporter är på gång.

Direkt elektrifiering av bilar och lastbilar är en etablerad väg mot fossilfria transporter. En mindre välkänd väg bygger på möjligheterna att använda indirekt elektrifiering för att ytterligare minska klimatpåverkan från flytande biobränslen. Här har man gjort goda framsteg. Preem och Vattenfall har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig biobränsleproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem

– Ökad produktion av biodrivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Parallellt arbetar vi hårt med att minska utsläppen i produktionen. En satsning på fossilfri vätgas skulle kunna skapa möjligheter för ökad biodrivmedelsproduktion samtidigt som vi minskar utsläppen vid våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem.

Vi undersöker möjligheterna för en storskalig produktionsanläggning

Vattenfall och Preem inledde 2017 ett samarbetade för att minska klimatpåverkan från flytande biobränslen. Preem har som mål att producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel fram till 2030, vilket kräver en stor investering i hållbar vätgasproduktion. Under 2020 påbörjades en större studie för att undersöka möjligheten att bygga en anläggning för storskalig produktion vid raffinaderiet i Lysekil.

Studien, som fokuserar på elektrifiering, elförsörjning och produktion av vätgas, ska vara klar till sommaren 2021. Målet är att producera fossilfri vätgas som minskar koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

Om studien visar att förutsättningarna är goda är ambitionen att bygga en elektrolysanläggning för vätgasproduktion i storleksordningen 200-500 MW i Lysekil. Det finns flera tänkbara lösningar för Preems framtida raffinaderier, och eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.

Nyheter om Preem-samarbetet

Preem-flagga
Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskal...

Läs hela artikeln
Petter Holland, Preem, och Magnus Hall, Vattenfall, skakar hand

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedels-produktion i stor skala

Vattenfall och Preem vill leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med ett nytt treårigt avtal läggs grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, e...

Läs hela artikeln

Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel

Vattenfall vill bidra med klimatsmart vätgas i samarbete för storskalig produktion av biodrivmedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Mer om Preem

Läs mer om raffinaderi- och bränsleföretaget Preem.

Preems raffinaderi  i Lysekil. Foto: Preem

Relaterad information

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.