Minska industrins koldioxidutsläpp

Preem och Vattenfall konstruerar ett fossilfritt vätgaskraftverk

Elektrifiering av transporter är på gång.

Direkt elektrifiering av bilar och lastbilar är en etablerad väg mot fossilfria transporter. En mindre välkänd väg bygger på möjligheterna att använda indirekt elektrifiering för att ytterligare minska klimatpåverkan från flytande biobränslen. Här har man gjort goda framsteg. Preem och Vattenfall har ingått ett partnerskap i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig biobränsleproduktion. Målsättningen är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 15 %.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem

Vätgasanläggningen väntas minska Sveriges koldioxidutsläpp från raffinaderiprocessen med 15 % om året.

Planering av ett nytt fossilfritt vätgaskraftverk

Partnerskapet mellan Preem och Vattenfall stärktes under 2019 i och med att man satte upp ett gemensamt mål om att konstruera en ny anläggning med en kapacitet på 20 GW. I dagsläget håller vi på att utforma och utveckla anläggningen som skulle bli Europas största anläggning för vattenelektrolys till raffinaderiverksamhet. Energimyndighetens bidrag till finansieringen av den preliminära planeringsprocessen har varit viktigt för våra framsteg.

När anläggningen är färdigbyggd väntas den minska Sveriges koldioxidutsläpp från raffinaderiprocessen med 15 % eller 25 000 ton per år. Utsläppen från transportsektorn väntas minska med omkring 230 000 ton per år när biobränslen ersätter diesel och bensin. Detta motsvarar de årliga utsläppen från 80 000 fordon, och tillsammans med den tilltänkta utvecklingen av direkt elektrifiering av transporter skulle detta möjliggöra den 70-procentiga minskning av transportutsläpp som Sverige siktar mot.

Nyheter om Preem-samarbetet

Petter Holland, Preem, och Magnus Hall, Vattenfall, skakar hand

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedels-produktion i stor skala

Vattenfall och Preem vill leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med ett nytt treårigt avtal läggs grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, e...

Läs hela artikeln

Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel

Vattenfall vill bidra med klimatsmart vätgas i samarbete för storskalig produktion av biodrivmedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Personal på Preems raffinaderi i Göteborg. Foto: Preem
Preem

Energimyndigheten ger stöd till Preems och Vattenfalls planerade vätgasfabrik i Göteborg

Preem och Vattenfall har som mål att producera förnybara drivmedel i stor skala.

Läs hela artikeln

Mer om Preem

Läs mer om raffinaderi- och bränsleföretaget Preem.

Preems raffinaderi  i Lysekil. Foto: Preem

Relaterad information

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Flygbild på Cementas fabrik i Degerhamn. Foto: Cementa
Cementa

Cementa och Vattenfall har genomfört en förstudie om elektrifierad cementtillverkning.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.