Minska industrins koldioxidutsläpp

Preem och Vattenfall samarbetar för att framställa fossilfritt väte till biobränsleproduktion

Direkt elektrifiering av person- och lastbilar är en vedertagen väg mot fossilfria transporter. Mindre välkänt är möjligheten att utnyttja indirekt elektrifiering för att minska klimatpåverkan från flytande biobränslen ännu mer – och här görs stora framsteg. Preem och Vattenfall har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig bränsleproduktion.

Utvändig vy av Preem-raffinaderiet

– Ökad biobränsleproduktion är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Vi arbetar samtidigt hårt för att minska utsläppen från produktionen. En investering i fossilfritt väte kan skapa möjligheter till ökad biobränsleproduktion samtidigt som det minskar utsläppen från våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar Utveckling på Preem.

Nästa fas i att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning

Vattenfall och Preem gick samman 2017 för att minska klimatpåverkan av flytande biobränslen. Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biobränslen 2030 kräver en storskalig satsning på hållbar vätgasproduktion. Studien som inleddes 2020, med fokus på elektrifiering, elförsörjning och produktion av vätgas, slutfördes sommaren 2021 och kom fram till att förutsättningarna är utmärkta för att bygga en elektrolysanläggning för produktion av vätgas för biobränsle i Lysekil. Att producera vätgas genom fossilfria metoder kan minska koldioxidutsläppen med minst 80 procent jämfört med användning av fossila material.

Potentialen för en första 50 MW-anläggning undersöks nu med syftet att gå vidare till nästa fas under våren 2022. Preems mål att producera cirka 5 miljoner kubikmeter biobränsle 2030 kan minska transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna omvandling av produktionen kommer att kräva storskalig tillförsel av vätgas, och en utbyggnad av en eller flera elektrolysatorer kan spela en stor roll.

Nyheter om Preem-samarbetet

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin p...

Läs hela artikeln
Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Preem-flagga
Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskal...

Läs hela artikeln

Mer om Preem

Läs mer om raffinaderi- och bränsleföretaget Preem.

Flygfoto av Preems raffinaderi

Relaterad information

Valsat glödande stål på transportband

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Modell av vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Vi samarbetar med Shell och SAS kring framställning av hållbart flygbränsle.

Se även

Rörledningar i kraftvärmeverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.