Vindmølle

Danskerne bedst i vindkraft

I december var Vattenfall – som største leverandør af landbaseret vindkraft i Danmark – med til at sætte ny verdensrekord i vindkraft.

Ifølge tal fra Energinet.dk kom 54,8 procent af Danmarks elektricitet i december måned fra vindkraft. At mere end halvdelen af et lands elektricitet på månedsbasis kommer fra vindkraft er aldrig set før.

I hele 2013 blev 33,8 procent af danskernes elforbrug produceret ved vindkraft. Dagsrekorden blev slået den 21. december, hvor de danske vindmøller producerede mere strøm end hele det samlede danske forbrug den pågældende dag.

Vattenfalls vindmølleanlæg i Danmark producerede i alt 1.172 GWh. Totalt set stod Vattenfall for 10,6 procent af den samlede vindproduktion i Danmark i 2013, som var på 11.100 GWh.

Til trods for rekorden var 2013 generelt et dårligt vindår, med undtagelse af december. Rekorden blev mulig takket være øget kapacitet i form af nye vindmøller.

Vattenfall vil ikke bygge nye vindmølleparker i Danmark i 2014, men i løbet af året vil en repowering af Klim Vindmøllepark foregå. De eksisterende 35 ældre møller vil blive udskiftet med 22 moderne 3 MW vindmøller. Dette vil gøre Klim til Danmarks største vindmøllepark på land.

Den oprindelige pressemeddelelse kan læses på Energinet.dk:
2013 var et rekordår for dansk vindkraft

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']