Havmølleparken DanTysk set fra luften. Foto: Ulrich Wirrwa

Endelig i mål – DanTysk er blevet indviet

Det er ikke nogen nem opgave at planlægge og opføre en havmøllepark. Teamet bag DanTysk, der blev officielt indviet den 30. april, kender kun alt for godt både de positive og de negative sider ved så stort et projekt.

Ole Bigum Nielsen

Ole Bigum Nielsen
Offshore Project Director

Vattenfalls CEO Magnus Hall deltog i indvielsen af DanTysk i Hamborg sammen med Sigmar Gabriel, den tyske økonomiminister, og Mikael Damberg, den svenske erhvervsminister.

Magnus Hall udtaler følgende:

"Havbaseret vindenergi er blevet en stadigt vigtigere energikilde for vores virksomhed. I dag er Vattenfall verdens næststørste leverandør af havbaseret vindenergi. Sammen er vi på vej til at forandre energisystemet. DanTysk er en vigtig milepæl for denne ambition; for Tyskland, for Europa – og helt klart for os i Vattenfall."

Vindmølleparken i Nordsøen er et joint venture med det tyske kommunale energiselskab Stadtwerke München. Den ligger 70 kilometer vest for øen Sild og kommer til at producere vedvarende elektricitet i et omfang, der svarer til det årlige forbrug i over 400.000 husstande.

Ekspert i havmølleprojekter

Ole Bigum Nielsen, Offshore Project Director hos Vattenfall, ved mere om planlægning og opførelse af havmølleparker end de fleste.

Hans CV indeholder bl.a. ledelse af opførelsen af Thanet ud for Englands sydøstlige kyst – verdens største havmøllepark, da den blev idriftsat i 2010 – hvor teamet overvandt nogle alvorlige udfordringer, før projektet blev endeligt afsluttet.

Havmølleparken DanTysk set fra luften. Foto: Ulrich Wirrwa

Forsinkelser og økonomiske problemer

Da Ole Bigum Nielsen tiltrådte stillingen som Project Director for DanTysk ultimo 2013, var der opstået nogle alvorlige problemer med projektet.

Vindmølleparken skulle ifølge planen oprindeligt være fuldt idriftsat primo 2014.

"Ved udgangen af 2013 havde vi massive forsinkelser på alle delprojekter og et betydeligt økonomisk overforbrug. Den 31. december var jeg nødt til at tage beslutningen om at opsige en kontrakt med leverandøren af kabelinstallationerne."

Den økonomiske situation tvang Ole Bigum Nielsen til at bede Vattenfalls Executive Group Management, EGM, om et større budget for at gøre det muligt at fortsætte projektet.

"Den ene gode nyhed er, at DanTysk i dag er et sundt projekt, som vi alle sammen kan være stolte af at have i Vattenfalls portefølje. Den anden gode nyhed er, at vi kan hente nogle af de ekstra penge tilbage til koncernen."

"Dominoeffekt"

Ét bestemt problem, hvor det ikke var Ole Bigum Nielsens ansvar at finde en løsning, udgør en betydelig del af forklaringen på, at DanTysk-projektet blev forsinket.

"TenneT – elnetselskabet – leverede ikke elnettilslutningen som lovet, hvilket resulterede i en forsinkelse på over et år. I et projekt som det her har forsinkelser en dominoeffekt. Vi var nødt til at udskyde installationen af vindmøllerne for at reducere de negative effekter. Vi ville ikke have, at vindmøllerne skulle stå derude uden at producere el."

Teamwork

Omkring 60 personer, hovedsageligt bosiddende i Hamborg, har arbejdet på DanTysk-projektet, og Ole Bigum Nielsen, som ikke er meget for at kommentere på sine egne evner som problemløser, vælger at fremhæve teamworket, når han bliver bedt om at pege på succesfaktorerne.

"Al den energi og entusiasme, som alle udviste, var afgørende for at få projektet tilbage på sporet. Et godt forhold til leverandørerne er meget vigtigt for at få succes med et havmølleprojekt. For mig personligt har den tillid, Vattenfall har udvist over for DanTysk, været en meget vigtig faktor."

DanTysk-havmølle i modlys. Foto: Ulrich Wirrwa

Erfaringer

De erfaringer, vi har gjort os i DanTysk-projektet, bliver nu brugt i forbindelse med Sandbank-projektet, hvor Vattenfall sammen med Stadtwerke München er ved at opføre en 288 MW stor havmøllepark tæt på DanTysk i Nordsøen.

Flere af medarbejderne fra DanTysk-teamet er flyttet direkte over til Sandbank-projektet.

"Vi har samlet et fremragende team til Sandbank, med Niels Bjaert som Project Director. Vi har også indgået kontrakter med en gruppe virkelig gode leverandører. Man vil altid støde på udfordringer i forbindelse med havmølleprojekter, men jeg er sikker på, at vi er godt rustet til at håndtere dem."

"I forhold til DanTysk har det været vigtigt for mig at få projektet tilbage på sporet og at gøre det muligt at få det indviet nu. DanTysk er et vigtigt bevis på, at Vattenfall er på vej mod mere vedvarende energiproduktion, og denne vindmøllepark er en, vi alle sammen kan være stolte af."


Fakta om DanTysk

  • Vattenfall købte projektet i 2007, og joint venturet med Stadtwerke München blev etableret i 2010.
  • Det første anlægsarbejde på vindmølleelementerne begyndte i januar 2012.
  • 80 3,6 MW vindmøller
  • Samlet installeret effekt: 288 MW
  • Forventet årlig elproduktion: 1,3 TWh
  • Investering på over 1 milliard euro
  • Vattenfall ejer 51 % af DanTysk, og Stadtwerke München ejer de resterende 49 %

DanTysk
Sandbank

Se også

Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sådan her kommer vindmølleparken snart til at se ud. Foto: Jorrit Lousberg
Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall bygger vindmøllepark i samarbejde med lokalt borgerinitiativ

I en miniartikelserie om en række landbaserede vindmølleparker, vi i øjeblikket er ved at opføre, viser vi, hvad der gør hver enkelt vindmøllepark til noget helt specielt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Fredag ​​blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

Alle Kriegers Flak-fundamenter på plads

Fredag blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']