Østre Landsret stadfæster dom

Østre Landsret har stadfæstet afgørelse fra Retten i Holbæk om, at Vattenfall Vindkraft ikke skal betale yderligere erstatning for værditab på to ejendomme, der er naboer til vindmøllerne ved Hagesholm.

Vattenfall Vindkraft har for anden gang fået rettens ord for, at opførelsen af de ti vindmøller ved Hagesholm ikke skal medføre, at erstatningsbeløbet til to ejendomme skal øges. Østre Landsret stadfæstede den 20. januar 2015 Retten i Holbæks afgørelse fra 2013. Afgørelsen er dermed endelig i en sag mod Vattenfall Vindkraft, som naboer til vindmølleparken havde anlagt med krav om yderligere erstatning for værditab på deres ejendomme.

Værditabsordningen

VE-loven giver mulighed for erstatning for værditab på fast ejendom ved etablering af vindmølleparker, og ni naboer fik sammenlagt 1,7 mio. kr. i erstatning i forbindelse med opførelsen af Hagesholm vindmøllepark i 2011. Tre naboer syntes ikke, at det var nok og krævede yderligere 700.000 kr.

Den sag tabte de ved Retten i Holbæk, hvorefter naboerne ankede dommen til Østre Landsret. Én af naboerne, Boye Jensen, gik i mellemtiden konkurs. Konkursboet ønskede ikke at føre ankesagen videre ved Østre Landsret for så vidt angår Boye Jensen.

Vindmølleparken lovlig

I 2012 blev der foretaget en støjmåling af højteknologivirksomheden Delta, som dokumenterede, at grænseværdierne i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1518 ikke var overskredet for Hagesholm vindmøllepark.

I både byrettens og landsrettens behandling af sagen indgik også spørgsmålet om, hvorvidt en ændring af vindmølleparken krævede en supplerende miljøvurdering eller en ny VVM-redegørelse. Her afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet i 2013, at det ikke var nødvendigt ”idet miljøpåvirkningerne som følge af ændringerne i projektet fortsat findes at kunne rummes indenfor konklusionerne i den oprindelige miljørapport.”

Af rapporten fremgår det, at støjkravene kan overholdes, når der foretages reguleringer af en eller flere vindmøller. Østre Landsret konkluderede på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at antage, at vindmølleparken ikke skulle være etableret i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Derfor var der heller ikke anledning at tilkende naboerne erstatning for værditab på andet grundlag end VE-loven.

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']