Østre Landsret stadfæster dom

Østre Landsret har stadfæstet afgørelse fra Retten i Holbæk om, at Vattenfall Vindkraft ikke skal betale yderligere erstatning for værditab på to ejendomme, der er naboer til vindmøllerne ved Hagesholm.

Vattenfall Vindkraft har for anden gang fået rettens ord for, at opførelsen af de ti vindmøller ved Hagesholm ikke skal medføre, at erstatningsbeløbet til to ejendomme skal øges. Østre Landsret stadfæstede den 20. januar 2015 Retten i Holbæks afgørelse fra 2013. Afgørelsen er dermed endelig i en sag mod Vattenfall Vindkraft, som naboer til vindmølleparken havde anlagt med krav om yderligere erstatning for værditab på deres ejendomme.

Værditabsordningen

VE-loven giver mulighed for erstatning for værditab på fast ejendom ved etablering af vindmølleparker, og ni naboer fik sammenlagt 1,7 mio. kr. i erstatning i forbindelse med opførelsen af Hagesholm vindmøllepark i 2011. Tre naboer syntes ikke, at det var nok og krævede yderligere 700.000 kr.

Den sag tabte de ved Retten i Holbæk, hvorefter naboerne ankede dommen til Østre Landsret. Én af naboerne, Boye Jensen, gik i mellemtiden konkurs. Konkursboet ønskede ikke at føre ankesagen videre ved Østre Landsret for så vidt angår Boye Jensen.

Vindmølleparken lovlig

I 2012 blev der foretaget en støjmåling af højteknologivirksomheden Delta, som dokumenterede, at grænseværdierne i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1518 ikke var overskredet for Hagesholm vindmøllepark.

I både byrettens og landsrettens behandling af sagen indgik også spørgsmålet om, hvorvidt en ændring af vindmølleparken krævede en supplerende miljøvurdering eller en ny VVM-redegørelse. Her afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet i 2013, at det ikke var nødvendigt ”idet miljøpåvirkningerne som følge af ændringerne i projektet fortsat findes at kunne rummes indenfor konklusionerne i den oprindelige miljørapport.”

Af rapporten fremgår det, at støjkravene kan overholdes, når der foretages reguleringer af en eller flere vindmøller. Østre Landsret konkluderede på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at antage, at vindmølleparken ikke skulle være etableret i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Derfor var der heller ikke anledning at tilkende naboerne erstatning for værditab på andet grundlag end VE-loven.

Se også

Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sådan her kommer vindmølleparken snart til at se ud. Foto: Jorrit Lousberg
Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall bygger vindmøllepark i samarbejde med lokalt borgerinitiativ

I en miniartikelserie om en række landbaserede vindmølleparker, vi i øjeblikket er ved at opføre, viser vi, hvad der gør hver enkelt vindmøllepark til noget helt specielt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Fredag ​​blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

Alle Kriegers Flak-fundamenter på plads

Fredag blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']