Den åbne mine i Jänschwalde

Ny ejer af brunkulsaktiviteterne

Mining & Generation, med dens 7.500 medarbejdere, har fået ny ejer. Salget af Vattenfalls brunkulsaktiviteter blev endeligt gennemført fredag den 30. september.

Køberen, et konsortium bestående af det tjekkiske energiselskab EPH og den finansielle partner PPF Investments, har nu overtaget kraftværkerne Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe, Lippendorf blok R samt de åbne miner Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd, Reichwalde og den for nyligt lukkede mine Cottbus Nord.

For Vattenfall markerer frasalget afslutningen på en 15 år lang æra. Samtidig er det begyndelsen på en ny, med klart fokus på løsninger med lav CO2-udledning.

"Det har været en lang salgsproces, og det er en god fornemmelse, at aftalen nu er helt på plads," siger Magnus Hall, Vattenfalls CEO og administrerende direktør. "For Vattenfall bliver det også et klart vendepunkt i vores omlægning til en virksomhed, der er baseret på bæredygtige løsninger med lav CO2-udledning."

Lang og kompleks vej helt til mållinjen

Processen med at sælge brunkulsdivisionen har taget næsten to år og begyndte med den beslutning, der blev taget af Vattenfalls bestyrelse i oktober 2014. Efter et helt år med forberedende aktiviteter blev divisionen officielt sat til salg i september 2015, via en annonce i Financial Times. Aftalen med EPH/PPF blev underskrevet i april i år. Det næste skridt var, at Vattenfalls ejer, den svenske regering, skulle bekræfte aftalen, hvilket skete i begyndelsen af juli. Som sidste skridt i processen gav EU den 22. september også grønt lys efter at have gennemgået aftalen i forhold til de konkurrencemæssige aspekter.

Stefan Dohler, Head of BA Markets, har været en af lederne for det enorme projekt, der har involveret over 100 personer. Han udtaler:

"Den lange proces var dels en konsekvens af den komplekse transaktion, hvor vi ville sikre os, at en potentiel køber virkelig forstod, hvad det var, vi tilbød," siger han.

Processen blev forsinket i begyndelsen af 2015, da den tyske regering fremlagde planer om en ændring af politikken for brunkul. Det udmundede i en beslutning om at indføre en sikkerhedsreserve på 2.700 MW el baseret på brunkul, hvilket også omfatter to blokke på kraftværket Jänschwalde.

"Da det faldt på plads sidste efterår, kunne vi kickstarte den eksterne proces," fortæller Stefan Dohler. Den anden leder af frasalgsprojektet har været Thijs van Lotringen, Head of Mergers & Acquisitions.

Selvom aftalen nu er endeligt afsluttet, er der stadig et par udeståender i forbindelse med udskilningen af Mining & Generation fra Vattenfall-koncernen.

"Vi vil blive ved med at støtte de nye ejere med nogle serviceydelser i et stykke tid endnu, primært vedrørende it, lastfordeling og kortsigtede optimeringer samt fælles servicefunktioner, indtil Mining & Generation har opbygget sin egen infrastruktur og sine egne kompetencer på disse områder. I mellemtiden skal vi hele tiden sørge for at holde aktiviteterne i de to virksomheder adskilt og bygge vandtætte skodder imellem dem," siger Stefan Dohler.

15 års ejerskab

Vattenfall har ejet brunkulsaktiviteterne siden begyndelsen af 2000-tallet, da energiselskabet VEAG og mineselskabet LAUBAG, der drev åben minedrift, blev opkøbt. På det tidspunkt havde man allerede gravet efter brunkul i området i over 200 år. I de 15 år som ejer foretog Vattenfall betydelige investeringer i moderne og effektive anlæg og kraftværker. Der blev også bygget et pilotanlæg i Schwarze Pumpe til evaluering og udvikling af CCS-teknologi.

"Brunkul har utvivlsomt været en vigtig del af Vattenfalls aktiviteter, og det er stadig en vigtig energikilde i Tyskland, hvor det tegner sig for 10 % af energiforsyningen. Ud fra en rent økonomisk betragtning har brunkul været en fornuftig investering i overensstemmelse med vores krav til afkast. Men i de seneste år har vi været tvunget til at foretage betydelige nedskrivninger på grund af de faldende priser på elmarkedet. Når vi nu sælger aktiviteterne, får vi en bedre balance i vores produktionsportefølje, og vores sårbarhed over for priserne på elmarkedet bliver mindre," siger Magnus Hall.

Stefan Dohler siger:

"Frasalget er det rette skridt for både Vattenfall og brunkulsvirksomheden. På den anden side er det et stort antal pålidelige og meget værdsatte kollegaer, vi nu siger farvel til, så på det personlige plan er der blandede følelser."

Se også

Moorburg kraftværk

Vattenfall opnår kompensation i den tyske kulauktion for Moorburg-kraftværket

Den tyske elnetmyndighed (Bundesnetzagentur) har i dag besluttet at give Vattenfall kompensation for en komplet udfasning af Vattenfalls kulkraftværk Moorburg i Hamborg. Det betyder, at Moor...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Kraftledninger

Sådan vil vi udfase vores CO2-udledninger

I 2019 reducerede Vattenfall sine CO2-udledninger med 4 mio. tons. Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat hos Vattenfall, beskriver køreplanen for at blive CO2-fri.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Kraftwerk Reuter

En vigtig del af Berlins energihistorie bliver nedlagt

Efter 50 års drift er Blok C på kraftvarmeværket Reuter nu ved at blive afviklet. Gennem krig og fred har værket leveret el og varme til Berlin, og nu leverer det et vigtigt bidrag til udfas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']