Kraftledninger og kraftvarmeanlæg

Sådan vil vi udfase vores CO2-udledninger

I 2019 reducerede Vattenfall sine CO2-udledninger med 4 mio. tons. Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat hos Vattenfall, beskriver køreplanen for at blive CO2-fri.

Se Tuomo Hatakka forklare nogle af detaljerne i Vattenfalls CO2-køreplan, og hør Annika Ramsköld, Head of Sustainability, beskrive betydningen af forskningsbaserede mål i denne video (6:30)

Vattenfalls mål er at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Et stort skridt i den retning blev taget sidste år, da Vattenfall lukkede to kulkraftværker, Hemweg 8 i Amsterdam og Reuter C i Berlin. Dette bidrog til at reducere CO2-udledningerne til 18 mio. tons i 2019 sammenlignet med 22 mio. tons året før. Reduktionen svarer til 18 procent.

Vattenfalls plan for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser blev godkendt sidste år af SBTi (Science Based Targets-initiativet), hvilket betyder, at en ekstern validering har vist, at planen er i overensstemmelse med klimaforskningen og Paris-aftalen.

Vattenfalls mål er ambitiøse. I Berlin vil Vattenfall udfase kul inden 2030. I Sverige vil aktiviteterne være fossilfrie inden 2021.

Vattenfall_Tuomo_Hatakka_191008_01.jpg

Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat

”Det er rigtigt spændende, det er udfordrende, og det kræver betydelige investeringer", siger Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat. “Samtidig skal vi sikre forsyningssikkerheden, forblive prismæssigt konkurrencedygtige, og vi skal naturligvis tjene penge for at kunne finansiere alle disse investeringer."

Læs mere

Elektrificering, innovation og brint reducerer industriens afhængighed af fossile brændsler 

Vattenfalls CO2-køreplan 

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']