Kabelskib og bugserbåde

Søkablet ført i land

Det 33 km lange søkabel, der skal transportere produktionen af vindenergi fra Horns Rev 3, blev den 13. juni ført i land nord for Henne Strand i Vestjylland og koblet sammen med landkablet og transmissionsnettet.

Etableringen af Vattenfalls Horns Rev 3 vindmøllepark kom i juni 2016 et stort skridt længere med ilandføringen af Energinet.dk’s søkabel. Det 33 km lange 220 kilovolt kabel kommer fra Energinet.dk’s transformerplatform, der blev placeret på havet i maj. Enden af det kilometerlange og 28 centimeter tykke søkabel blev ved en nøje planlagt operation først sejlet tæt på kysten på flydepontoner og derefter trukket i land.

På havet er søkablet udlagt ved hjælp af kabelskibene ”Sima” og ”Henry P. Lading” fra JD Contractor. Det er ABB, der har fremstillet det 33 km lange kabel med en samlet vægt på 3.100 ton. Folk fra JD Contractor, ABB og Energinet.dk var til stede på stranden og kunne langsomt, men sikkert se kablet blive trukket helt op til klitterne. Her kobles det sammen med det nedgravede landkabel.

Kabelskibet “Henry P. Lading” fra JD Contractors og flere bugserbåde lagde den sidste ende af ialt 33 kilometer søkabel ud på havbunden.

Søkablet spules ned under havbunden og graves ned under stranden, så kablet ikke vil være synligt, når hele operationen er færdig. På land kobles kablet sammen med et 50 km langt og nedgravet landkabel, der skal transportere strømmen til transformerstation Holsted.

Når de 49 stk. 8,3 MW vindmøller er sat op og begynder at producere vindenergi i løbet af 2018 og 2019, bliver spændingen på 33 kV fra vindmøllerne sat op til 220 kV på transformerstationen og strømmen transporteres i land via søkablet.

Medarbejdere fra JD Contractor koblede enden af søkablet til wiren ude på havet. Her er søkablet trukket fri af vandet for at blive trukket de sidste par hundrede meter op på land.

Motorbåde skubber søkablet på plads vinkelret på kysten, mens det stadig ligger i overfladen på flydepontoner.

Søkablet ved vejs ende på stranden ved Blåbjerg Klitplantage. Det 28 cm tykke kabel blev derefter koblet sammen med landkablet i fordybningen bag lastbilen.

Søkablet føres i land – se videoen:

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']