Vattenfall klar med miljøvenlig og billigere fundamentering af vindmøller i vådområder

Ny løsning til at banke monopæle ned i jorden vil spare tid, penge og minimere støjen for de omkringliggende naboer og trafikken på vejene.

Vattenfalls ingeniører har i forbindelse med forberedelserne til brugen af monopæle på land udviklet principperne til en ny mobil enhed, der løser udfordringen med den lodrette styring af monopælen under nedramningen – uanset om stålrøret skal bankes eller vibreres ned. Der er tale om en mobil løsning med en styringsenhed, der kører frem til placeringen af hver monopæl og holder den lodret under nedramningen. Denne nye løsning betyder meget for tidsplanen, idet køretøjet straks efter kan være klar til nedramningen af endnu en monopæl.

Metod til at holde en monopæl lodret, når det lange stålrør skal rammes ned i jorden. Illustration: MarkGraphic

Vattenfall har nytænkt metoden til at holde en monopæl lodret, når det 10-20 meter lange stålrør skal rammes ned i jorden. Teknikken skal bruges til etableringen af vindmøller i vådområder. Illustration: MarkGraphic.

Specielt til vådområder

Projektleder Steffen Fjord fra Vattenfall fortæller, at teknikken med brugen af monopæle på land har været tilgængelig et stykke tid, men at Vattenfall har nytænkt teknikken til at ramme monopælen i jorden. Om baggrunden siger han:

”De rationelle placeringer af vindmøller er ved at være opbrugt som følge af, at parkerne vokser i antal og vindmøllerne bliver større. Derfor har vi tænkt ud af boksen og set på mere ubeboede områder, som ofte kan være vådområder. De gængse betonfundamenter er for dyre i disse områder. Derfor satser vi på at anvende monopæle i stedet”, siger Steffen Fjord.

Drastisk kortere tidsforbrug

Teknikken med brugen af en monopæl, der er et stålrør på mellem 10 og 20 meter og en diameter på godt fire meter, medfører et drastisk kortere tidsforbrug til opførelsen af vindmøllerne. Vattenfalls teknikere regner med at kunne opsætte et vindmølletårn med fundament på tre til fire dage – eller op til to vindmøller pr. kranteam om ugen. Selve nedramningen af monopælen tager et par timer.

En lang række fordele

Fordelene ved at anvende monopæle er mange flere, og alle involverede interessenter vinder med den nye teknik. Omkostningerne til funderingen bliver mindre. Der opstår færre trafiksikkerhedsmæssige problemer, mindre slid på vejene og ingen risiko for sætningsskader på nærliggende bygninger som følge af afvanding og tung trafik.

Naboer og miljøet vinder også

Naboerne slipper for dagevis med nedramningen af piloteringspæle og efterfølgende trafik med flere hundrede lastbiler pr. vindmølle og dermed for længerevarende støj fra anlægspladsen og vejene. Det tager i bedste fald et par timer at ramme en monopæl ned, hvilket begrænser tidsrummet med støj betydeligt. Der spares på lokale ressourcer som sand og grus til betonen, og miljøet vinder også på grund af den kraftigt reducerede trafik.

Vindmølleparken i Klim

Da Vattenfall sidste år afsluttede fornyelsen – den såkaldte repowering – af Klim Fjordholme Vindmøllepark i Nordvestjylland, kunne projektledelsen se tilbage på en udfordrende opgave i et område med høj grundvandsstand. Udover en omfattende afvanding, var det nødvendigt at pilotere fundamenterne med 56 til 96 betonpæle pr. fundament. Der blev anvendt mellem 800 og 1000 kubikmeter beton samt 100 til 145 tons armeringsjern pr. fundament. Dertil kom sammenlagt over 1600 lastbiltransporter med beton plus anden kørsel med jord og sand på vejene i anlæggelsesfasen.

Offshore-metode på land

Det scenario er et overstået kapitel, hvis Vattenfall tager offshore-teknikken med monopæle i brug på land. Ved at banke en 10-20 meter lang monopæl ned i undergrunden opnår teknikerne den samme stabilitet og styrke som et betonfundament, og de miljømæssige og økonomiske omkostninger bliver meget mindre.

Landmøller meget vigtige

”Landmøllerne er meget vigtige for Vattenfall i Danmark. Derfor er det også vigtigt, at vi nytænker metoderne til opførelsen af vindmølleparkerne, så vi reducerer omkostningerne og beviser, at landmøllerne fortsat kan levere billig strøm til forbrugerne”, siger projektleder Steffen Fjord.

For yderligere oplysninger:
Steffen Fjord, projektleder, tlf. 2788 0815.

Se også

Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Preem undersøger mulighederne for at producere fossilfri brint i stor skala

Samarbejdet mellem Vattenfall og den svenske virksomhed Preem, der har til formål at producere fossilfri brint til fremstilling af biobrændstof, går ind i den næste fase. Lige nu undersøger ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']