Grøn spire

Eurelectric præsenterer vision for elsektoren i Europa

Ledere inden for den europæiske elsektor forpligter sig til at sætte fart på omlægningen til ren energi.

Eurelectric har præsenteret sin langsigtede vision for elsektoren i Europa.

"Elektrificering af varme-, transport- og industrisektorerne er en win-win-situation. I kølvandet derpå følger højere effektivitet og lavere CO2-udledninger. Vi bør gøre alt for at fremskynde elektrificeringen med intelligent regulering", sagde Magnus Hall, CEO for Vattenfall og Vice-President for Eurelectric, onsdag den 6. december.

Med den nye vision styrker elsektoren sin forpligtelse til at investere i ren elproduktion og andre løsninger, der muliggør omlægning, og som især bidrager til at sætte fart på reduktioner i CO2-udledningerne i andre sektorer ved hjælp af øget anvendelse af ren elektricitet.

"Inden for vores sektor har vi en fælles vision om en ren og fuldt ud bæredygtig europæisk energifremtid. Dette er inden for rækkevidde, og elektricitet spiller en afgørende rolle i forhold til at nå målet. Med fremsættelsen af dagens erklæring forpligter vi vores sektor til at sætte fart i processen og gøre den europæiske energisektor CO2-neutral et godt stykke tid før 2050", sagde Francesco Starace, President for Eurelectric og CEO for den italienske energikoncern Enel.

Visionserklæring

Nationale brancheorganisationer og topchefer fra alle de store energiselskaber i Europa er blevet enige om en visionserklæring, som forpligter sektoren til at føre an i og sætte fart på omlægningen til ren energi. Sektorlederne har alle forpligtet sig til at træffe foranstaltninger i forhold til at støtte omlægningen for hele økonomien til et klimavenligt samfund og opnå et CO2-neutralt elektricitetsmix i EU i god tid før 2050.

"Denne vision er i bund og grund en hensigtserklæring fra vores sektor om at lede og sætte fart på energiomlægningen. Med dagens erklæring forpligter vores sektor sig til at sætte fart på denne dekarbonisering, hvilket betyder, at denne værdi vil blive endnu mere fremtrædende inden for f.eks. transport-, bygge- og industrisektorerne. Dette er i høj grad også i overensstemmelse med Vattenfalls strategi", siger Magnus Hall.

Eurelectrics generalsekretær Kristian Ruby sagde:
"Den forpligtelse og ambition, der gives udtryk for i denne vision, er angstprovokerende, navnlig for områder, der er afhængige af værdikæder med høj CO2-udledning. Vi opfordrer derfor politiske beslutningstagere til at gøre deres ypperste for at sikre en fair omlægning, både socialt og geografisk, og stille den nødvendige støtte og finansiering til rådighed for at adressere en eventuel socioøkonomisk påvirkning."

Efter vedtagelsen af denne visionserklæring vil den europæiske elsektor søsætte flere projekter i de kommende år med det formål at identificere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med en hurtigere omlægning til ren energi. På sin rejse dertil vil sektoren engagere interessenter og lokalsamfund på tværs af hele den europæiske økonomi i disse projekter.


Fakta om Eurelectric

Brancheorganisationen for elsektoren, Eurelectric, er den sektorsammenslutning, som repræsenterer elsektorens fælles interesser på fælleseuropæisk niveau. Eurelectric repræsenterer 3.500 virksomheder i hele Europa med en samlet omsætning på 200 mia. euro. Den dækker alle væsentlige spørgsmål, som påvirker sektoren, fra elproduktion og -markeder til distributionsnet, kunder samt miljø- og bæredygtighedsspørgsmål.

Se også

Anna Borg, CEO

Kvindernes internationale kampdag: Fortæl din historie

I dag, på kvindernes internationale kampdag, fokuserer Vattenfall på kvinder, der støtter kvinder. I videoen her fortæller kollegaer fra alle dele af organisationen deres historie.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']