Kraftvarmeværket Reuter West i Berlin

Forundersøgelse af Berlins udfasning af stenkul inden 2030

Vattenfall og delstaten Berlin går sammen om en forundersøgelse og planer for udfasningen af stenkul i den tyske hovedstad.

Berlin ønsker at være helt klimaneutral inden 2050. En vigtig milepæl hen imod det mål blev allerede nået i maj i år, da Vattenfall stoppede med at anvende brunkul i el- og varmeproduktionen i den tyske hovedstad. Som næste led i denne proces skal brugen af stenkul senest være udfaset i 2030, og de første skridt til en forundersøgelse er allerede taget i et samarbejde mellem Vattenfall og afdelingen for miljø, transport og klimabeskyttelse under Berlins senat.

Forundersøgelsen vil blive udarbejdet af BET Office for Energy Industry and Technical Planning GmbH og fastlægge, hvordan lukningen af de kulfyrede kraftvarmeværker kan gennemføres inden 2030, og hvordan der kan sikres en stort set CO2-fri fjernvarmeforsyning via et innovativt fjernvarmemix. I forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen har Senatet og Vattenfall nedsat en rådgivningsgruppe bestående af relevante interessenter fra Berlin by, medlemmer af Repræsentanternes Hus samt videnskabelige eksperter. Gruppen har som hovedopgave at følge udarbejdelsen af undersøgelsen kritisk fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Regine Günther, senator for miljø, transport og klimabeskyttelse, udtaler: "Hovedstaden ser med stor alvor på klimabeskyttelse. Kun en hurtig udfasning af kullet er en troværdig beskyttelse af klimaet. Vi diskuterer ikke længere 'om' med energileverandøren; nu er det kun et spørgsmål om 'hvordan'. Det sender også et signal til det overordnede statslige niveau."

Gunther Müller, talsmand for bestyrelsen for Vattenfall Europe Wärme AG, udtaler: "Vattenfalls primære mål er at blive fossilfri i løbet af en enkelt generation. I forhold til vores Berlin-aktiviteter betyder det at producere og levere varme uden udledning af drivhusgasser. For at kunne nå dertil er vi ved at lægge hele vores portefølje af aktiver om til bæredygtige energikilder og blive mere digitale og mere decentraliserede. Da vi sagde farvel til brunkul i maj, tog vi et stort skridt i den retning – nu er turen kommet til stenkul. Medforundersøgelsen samarbejder Vattenfall og delstaten Berlin om at udarbejde en køreplan, så det sidste kulfyrede anlæg kan kobles af forsyningsnettet senest i 2030."

Arbejdet med undersøgelsen vil munde ud i konkrete anbefalinger om tiltag i første halvdel af 2019, og ud fra undersøgelsen vil Vattenfall og afdelingen for miljø, transport og klimabeskyttelse under Berlins senat se nærmere på, hvordan man bedst udnytter den nye viden.

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Scania lastbil R 450-model udstyret med strømaftagere

Sverige og Tyskland er førende inden for udviklingen af elektriske veje

Tyskland og Sverige er verdens førende, når det kommer til test på elektriske veje under virkelige forhold. På den svenske ø Gotland har man færdiggjort verdens første trådløse elektriske ve...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']