Kraftvarmeværket Reuter West i Berlin

Forundersøgelse af Berlins udfasning af stenkul inden 2030

Vattenfall og delstaten Berlin går sammen om en forundersøgelse og planer for udfasningen af stenkul i den tyske hovedstad.

Berlin ønsker at være helt klimaneutral inden 2050. En vigtig milepæl hen imod det mål blev allerede nået i maj i år, da Vattenfall stoppede med at anvende brunkul i el- og varmeproduktionen i den tyske hovedstad. Som næste led i denne proces skal brugen af stenkul senest være udfaset i 2030, og de første skridt til en forundersøgelse er allerede taget i et samarbejde mellem Vattenfall og afdelingen for miljø, transport og klimabeskyttelse under Berlins senat.

Forundersøgelsen vil blive udarbejdet af BET Office for Energy Industry and Technical Planning GmbH og fastlægge, hvordan lukningen af de kulfyrede kraftvarmeværker kan gennemføres inden 2030, og hvordan der kan sikres en stort set CO2-fri fjernvarmeforsyning via et innovativt fjernvarmemix. I forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen har Senatet og Vattenfall nedsat en rådgivningsgruppe bestående af relevante interessenter fra Berlin by, medlemmer af Repræsentanternes Hus samt videnskabelige eksperter. Gruppen har som hovedopgave at følge udarbejdelsen af undersøgelsen kritisk fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Regine Günther, senator for miljø, transport og klimabeskyttelse, udtaler: "Hovedstaden ser med stor alvor på klimabeskyttelse. Kun en hurtig udfasning af kullet er en troværdig beskyttelse af klimaet. Vi diskuterer ikke længere 'om' med energileverandøren; nu er det kun et spørgsmål om 'hvordan'. Det sender også et signal til det overordnede statslige niveau."

Gunther Müller, talsmand for bestyrelsen for Vattenfall Europe Wärme AG, udtaler: "Vattenfalls primære mål er at blive fossilfri i løbet af en enkelt generation. I forhold til vores Berlin-aktiviteter betyder det at producere og levere varme uden udledning af drivhusgasser. For at kunne nå dertil er vi ved at lægge hele vores portefølje af aktiver om til bæredygtige energikilder og blive mere digitale og mere decentraliserede. Da vi sagde farvel til brunkul i maj, tog vi et stort skridt i den retning – nu er turen kommet til stenkul. Medforundersøgelsen samarbejder Vattenfall og delstaten Berlin om at udarbejde en køreplan, så det sidste kulfyrede anlæg kan kobles af forsyningsnettet senest i 2030."

Arbejdet med undersøgelsen vil munde ud i konkrete anbefalinger om tiltag i første halvdel af 2019, og ud fra undersøgelsen vil Vattenfall og afdelingen for miljø, transport og klimabeskyttelse under Berlins senat se nærmere på, hvordan man bedst udnytter den nye viden.

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']