Grønne batterier – et alternativ til dieselgeneratorer

Samarbejde mellem Nuon og den innovative iværksættervirksomhed GreenBattery kan bidrage til stabilitet i elnettet.

Det er et velkendt syn: tungt arbejdende dieselgeneratorer, der fungerer som midlertidig elforsyning. De bruges ofte til arrangementer eller på byggepladser, og de dukker sommetider op inde midt i en travl storby. Hvad der måske er mindre velkendt er, at dieselgeneratorer giver en drastisk stigning i de lokale koncentrationer af luftbårne mikropartikler og sod, hvilket kan have alvorlige og negative konsekvenser for menneskers sundhed.

I Holland tilbyder Nuon nu et alternativ: batterier med bæredygtig elektricitet, der gør det muligt at forvise dieselgeneratorer fra gaderne.

Batteri fra GreenBattery

Selvom stadigt flere kommuner i Holland indfører miljøzoner og forbyder forurenende køretøjer i bymidten – hvilket allerede er indført i 13 store byer, herunder Amsterdam og Rotterdam – tøffer dieselgeneratorerne stadig løs under festivaler, store sportsbegivenheder og på byggepladser. En undersøgelse, som GGD Amsterdam og universitetet i Utrecht har gennemført, viser, at disse generatorer kan være betydelige lokale kilder til dannelse af sod og ultrafine partikler. Udledningerne er skadelige for den offentlige sundhed, med koncentrationer på helt op mod syv gange det normale niveau for sod og mikropartikler.

Mulige anvendelseområder

Indtil nu har der været forsvindende få effektive alternativer, der er velegnede til at blive brugt i både lille og stor skala. I samarbejde med GreenBattery tilbyder Nuon fra og med udgangen af januar batterier, der er opladet med vind- og solenergi, til at dække behovet for midlertidig elforsyning. Batterierne har flere vigtige fordele, ikke mindst at de ikke udleder hverken CO2, mikropartikler eller sod midt i tætbefolkede områder. Batterierne er også ekstremt støjsvage.

Boudewijn Tjeertes, som er Business Developer hos Nuon, fortæller:
"De her batterier betyder, at der ikke længere er brug for dieselgeneratorer. En anden stor fordel er, at på lang sigt vil de grønne batterier kunne spille en betydelig rolle i forhold til håndtering af udsvingene på elnettet, der skyldes den øgede produktion af bæredygtig energi fra vindmøller og solpaneler. Når grønne batterier tilsluttes elnettet på intelligent vis, kan de bidrage til at udjævne udsvingene. Det betyder, at vi kan bidrage til stabilitet i elnettet."

Støjsvag, ren og bæredygtig energi

Nuons samarbejdspartner inden for levering af batterier er iværksættervirksomheden GreenBattery, der har arbejdet med grøn batteriteknologi siden 2015. Iværksætteren Han Huiskamp ser en strålende fremtid for sig:
"Vi kommer helt sikkert til at samarbejde intensivt med Nuon i de næste tre år for at sikre, at de grønne batterier bliver en succes. Nuon er en vigtig aktør i energisektoren med et tæt netværk af bæredygtige ladestationer. Det er vigtigt i forhold til at holde transportruterne for de tunge batterier så korte som muligt. Sammen kan vi hurtigt skabe opmærksomhed om det her fantastiske alternativ til dieselgeneratorer."

Fordelene er tydelige, specielt midt i større byer. Han Huiskamp påpeger:
"Vi reducerer dieselforbruget med 62.000 liter om året og CO2-udledningerne med 159.000 kg om året for hvert batterisystem. Det betyder, at de grønne batterier passer perfekt til bæredygtighedspolitikken hos arrangører af begivenheder, byggefirmaer og kommuner." 

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']