Solcellepaneler på tag. Foto: Markus Altmann

Ny solenergiløsning til Berlins mange lejere

Vattenfall Haus-Strom-koncept har udviklet sig fra en mikrokraftvarme-løsning til levering af solenergi direkte til lejerne i boligblokke.

Miljøbevidste lejere i Berlins mange boligblokke får nu tilbudt at få leveret el fra solenergi fra deres egne tage direkte til stikket i væggen. Vattenfall har igangsat et pilotprojekt, det såkaldte Haus-Strom, der er baseret på solenergi. Det indebærer, at Vattenfall gratis installerer solcellepaneler på taget af boligblokke og tilbyder at levere den producerede elektricitet direkte til lejerne i bygningen uden at benytte det offentlige forsyningsnet. Og da omkring 85 % af Berlins indbyggere bor i lejelejligheder, er det en fantastisk mulighed for både den almindelige borger og ejerne af udlejningsejendomme til at bidrage til den tyske energiomlægning og et bedre miljø.

I midten af august i år gik Vattenfall i gang med at installere de første af omkring 600 kvadratmeter solcellepaneler med en årlig kapacitet til at yde 90.000 kWh. De bliver installeret på tre boligblokke, der er ejet af en pensionsfond, i Halensee-kvarteret i Berlin.

Montering af solpaneler. Foto: Markus Altmann

Monteringen af de 600 kvadratmeter med solpaneler er næsten færdig.

En personlig andel i energiomlægningen

"Mange af de store boligblokke er ejet af virksomheder, der nok vil synes, af det er en god idé at kunne tilbyde lejerne en næsten personlig andel i den tyske energiomlægning. Det kan måske godt lade sig gøre at finde et billigere tilbud på "grå" elektricitet et eller andet sted på markedet, men hvis prisen er rimelig, er mange tyskere villige til at skifte til et vedvarende elektricitetsprodukt – specielt når de får elektriciteten direkte fra taget i den bygning, hvor de bor", forklarer Project Manager Susanne Manger fra produktudviklingsafdelingen i Vattenfalls BA Heat.

Systemet er ganske enkelt. Vattenfall installerer solcellepaneler på taget samt en ny måler til bygningstilslutningen, vedligeholder anlægget i hele den aftalte periode, håndterer elregningerne og fjerner anlægget bagefter uden forpligtelser for bygningens ejer. Når solen skinner, bliver den solproducerede elektricitet sendt direkte til lejernes vægstik uden at gå igennem det offentlige forsyningsnet. Og hvis der er behov for mere el, end anlægget på taget kan levere, hentes den fra de omkring 120 mikrokraftvarmeværker, Vattenfall driver i forskellige boligbyggerier. Lejerne betaler den samme faste pris, uanset om elektriciteten kommer fra kraftvarmeværkerne eller fra solcelleanlægget på taget. Hvis solcellerne på taget producerer mere elektricitet, end der er behov for, bliver den overskydende del solgt til det offentlige forsyningsnet.

Kran løfter solpaneler op på tag. Foto: Markus Altmann

Det krævede en stor kran at løfte solpanelerne op på taget.

Uafhængighed i valget af energikilde

"Det har været et ønske fra den tyske regering, at de mange lejere i bl.a. Berlin og Hamborg skulle kunne deltage i og identificere sig med energiomlægningen. Det er derfor, regeringen har slækket på de regler, skatter og afgifter, der regulerer forbruget af egenproduceret elektricitet. Derudover ser der ud til at være en generel tendens i retning af lokal vedvarende energi og et ønske om at være uafhængig i valget af energikilde", siger Hanno Balzer, der er chef for Vattenfall Energy Solutions. Han er ansvarlig for aftalerne med bygningsejerne og lejerne, og han var den, der oprindeligt tog initiativ til det nye koncept.

"En undersøgelse fra det tyske forbundsministerium for økonomi og energi har vist, at omkring 3,8 mio. tyske husstande potentielt kan blive forsynet med lokalt produceret elektricitet, så vi håber, at mange bygningsejere og lejere vil tage imod tilbuddet om at omdanne deres tage til grønne kraftværker i samarbejde med os", konkluderer Susanne Manger.


Vattenfall Haus-Strom

I omkring 20 år har Vattenfall drevet gasfyrede mikro-kraftvarmeværker i boligblokke i dele af Berlin og Hamborg, hvor der ikke er noget fjernvarmenet, og mange ellers har brugt den mere forurenende olie til opvarmning. Lejerne fik leveret varmen fra de lokale anlæg, hvorimod elektriciteten på grund af forskellige regler og skatter blev sendt videre til det offentlige forsyningsnet. Disse regler er nu blevet ændret, og Vattenfall har derfor udviklet et specialtilbud, der udvider det første kraftvarmeværkbaserede Haus-Strom-elprodukt, som blev lanceret i 2013, til også at omfatte solenergi fra tagene.

Foto: Markus Altmann

Se også

Heijmans GreenBattery Amsterdam. Foto: Han Huiskamp
Foto: Han Huiskamp

Batterier gør arbejdet nemmere og mere bæredygtigt hos hollandske Heijmans

I Holland bruger bygge- og anlægsselskabet Heijmans GreenBattery i stedet for dieselgeneratorer på vejen frem mod et CO2-frit byggemiljø.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Netterden flydende solpark
Jorrit Lousberg

Vattenfall åbner sin første flydende solcellepark

Vattenfall har åbnet virksomhedens første flydende solcellepark i Gendringen i Holland. Solcelleparken, der har en kapacitet på 1,2 MW, er bygget på samme område som sand- og grusudvindingsv...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall Solar Team sætter ny verdensrekord med solcellebil på en tropevarm dag

De regerende mestre overgår endnu en gang sig selv med solcellebilen Nuna Phoenix og kører over 924 km på 12 timer ved hjælp af solenergi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']