CO2 fra skorsten

Sådan vil Vattenfall styrke handlen med udledningsrettigheder

Vattenfall har sammen med Fortum og Statkraft udarbejdet et forslag for at afhjælpe mangler i EU's system for handel med udledningsrettigheder.

EU's system for handel med udledningsrettigheder (EU ETS) har længe kæmpet med et stort overskud af udledningsrettigheder, hvilket betyder, at CO2-prisen ikke er tilstrækkeligt høj til at stimulere markedet til at omstille energisystemet i tråd med Parisaftalens mål. Ifølge en ny undersøgelse lavet af konsulentbureauet Pöyry på vegne af Vattenfall, finske Fortum og norske Statkraft skyldes overskuddet i høj grad, at EU's medlemslande fastsætter egne mål, som påvirker udledningen. Dette er noget, som det overordnede EU-system ikke rigtigt formår at håndtere, således som det er udformet nu.

"Vi er positive over for mange af de reformer, som lige nu gennemføres i forbindelse med EU ETS-direktivet. Navnlig de foranstaltninger, som har til formål at fjerne en betydelig del af det overskud af udledningsrettigheder, der er opbygget på markedet indtil nu," siger Erik Filipsson, Policy Advisor hos Vattenfall.

Mekanisme mangler i dag

Noget, som fortsat mangler, er imidlertid en fremadskuende løsning og indbygget mekanisme, som direkte regulerer antallet af udledningsrettigheder i forhold til den klimaindsats, der gøres på nationalt niveau. Erik Filipsson giver et eksempel:

"Lad os sige, at et land beslutter sig for at lukke en række kulkraftværker. Den mængde CO2, som derved reduceres lokalt, får med det nuværende system ikke nogen direkte indvirkning på den mængde CO2, som må udledes inden for systemet for handel med udledningsrettigheder. Antallet af udledningsrettigheder i omløb bliver dermed for højt, hvorefter prisen på udledningsrettigheder falder og ikke længere har den tilsigtede styrende effekt. Dette indebærer paradoksalt nok, at et mindre ambitiøst EU-land kan øge sin udledning som følge af andre landes anstrengelser, så længe de fælles fastsatte EU-mål nås."

Foreslår automatisk regulering

Den mekanisme, som Vattenfall og de to andre nordiske energiselskaber nu foreslår, regulerer automatisk mængden af udledningsrettigheder i forhold til den faktiske udledning.

"Så snart et land reducerer sin udledning, skal dette indberettes centralt, og en tilsvarende mængde udledningsrettigheder fjernes fra kommende auktioner. På den måde får de nationale foranstaltninger også en virkning på klimaet generelt, og man undgår, at andre styringsmekanismer underminerer EU ETS, så omkostningerne pr. udledningsrettighed bliver et virkeligt incitament til at satse på klimaintelligent energi," siger Erik Filipsson.

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Scania lastbil R 450-model udstyret med strømaftagere

Sverige og Tyskland er førende inden for udviklingen af elektriske veje

Tyskland og Sverige er verdens førende, når det kommer til test på elektriske veje under virkelige forhold. På den svenske ø Gotland har man færdiggjort verdens første trådløse elektriske ve...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']