Berlins kraftværker summer af bi-odiversitet

Storbyer kan være et fantastisk sted at leve for bier og andre insekter. I Berlin har Vattenfall åbnet op for, at adskillige af virksomhedens ejendomme kan blive brugt som tilflugtssteder for bier.

Biavler Wilfried Kuß og hans datter Anke ved deres bistader

Wilfried Kuß og hans datter Anke har holdt bier på Vattenfall-ejendomme i Berlin siden 2013. 

Over 80 % af jordklodens planter er afhængige af den bestøvning, som bier og andre bestøvere sørger for. Ude på landet lider bierne ofte under, at der kun dyrkes ganske få forskellige afgrøder. En mangfoldig flora og højere temperaturer i byområderne udgør derfor anderledes favorable forhold for mange insekter.

I Berlin støtter Vattenfall biodiversiteten på flere forskellige måder. I dag har Vattenfall 14 bistader, der er placeret på taget af kontorbygninger, på grunden omkring kraftværker og på transformerstationer hos Vattenfalls datterselskab Stromnetz Berlin.

Derudover er der åbnet byhaver to steder i byen, hvor de lokale i fællesskab kan dyrke og høste afgrøder.

Byer er gode for bier

Modsat hvad mange tror, udgør byerne faktisk et rigtigt godt miljø for bierne. Det skyldes både den store variation af træer og blomster, at der ikke er store områder med monokulturer, og at kunstgødning og pesticider her bruges i langt mindre grad end ude på landet.

Martina Pachaly

Martina Pachaly.

"Kastanjer, robinie, lindetræer, kirsebær- og blommetræer – vores kraftværker og transformerstationer er omgivet af et righoldigt udvalg af blomstrende planter," fortæller Martina Pachaly, som er den ansvarlige hos Vattenfall i Berlin.

Kraftværker beskytter bierne

Et problem i forhold til at holde bier i byerne er sommetider de mennesker, der bor der. Bierne beskytter deres koloni, når de føler sig truede af eksempelvis legende børn. Det undgår man ved at placere bistaderne inde på de indhegnede områder omkring kraftværkerne.

Wilfried Kuß har bistader på områderne omkring Vattenfall-kraftværkerne i Berlin Buch, Mitte og Spandau. Han har været hobbybiavler i 30 år.

Wilfried Kuß

Wilfried Kuß.

"For mig er det et sandt lykketræf at få mulighed for at sætte bistader op på områderne omkring kraftværkerne. Det betyder, at jeg kan holde bier i byen, uden at det bliver et problem for de mennesker, der bor der. Derudover er der heller ikke noget hærværk, for områderne omkring kraftværkerne er ikke frit tilgængelige", tilføjer han.

Større opmærksomhed

"Bier og andre bestøvere er udryddelsestruede, og mange økosystemer er under pres på grund af menneskelige aktiviteter. Som industrivirksomhed påvirker vi i høj grad også naturen. Selvom vi overholder alle juridiske krav, forsøger vi at gå endnu længere og skabe merværdi for både naturen og samfundet. For et energiselskab som Vattenfall, der har mange internationale aktiviteter, er det nemt at tilbyde biavlerne et sikkert miljø til bistaderne. På den måde kan vi bidrage til og øge opmærksomheden omkring naturbeskyttelse i samfundet," fortæller Martina Pachaly.


Fakta

"Biologisk diversitet" eller "biodiversitet" er lig med variationen af levende organismer fra alle kilder, herunder blandt andet land- og havbaserede økosystemer samt andre vandøkosystemer og de økologiske sammenhænge, de er en del af. Dette omfatter diversiteten inden for arterne, arterne imellem samt i økosystemer.

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']