Berlins kraftværker summer af bi-odiversitet

Storbyer kan være et fantastisk sted at leve for bier og andre insekter. I Berlin har Vattenfall åbnet op for, at adskillige af virksomhedens ejendomme kan blive brugt som tilflugtssteder for bier.

Biavler Wilfried Kuß og hans datter Anke ved deres bistader

Wilfried Kuß og hans datter Anke har holdt bier på Vattenfall-ejendomme i Berlin siden 2013. 

Over 80 % af jordklodens planter er afhængige af den bestøvning, som bier og andre bestøvere sørger for. Ude på landet lider bierne ofte under, at der kun dyrkes ganske få forskellige afgrøder. En mangfoldig flora og højere temperaturer i byområderne udgør derfor anderledes favorable forhold for mange insekter.

I Berlin støtter Vattenfall biodiversiteten på flere forskellige måder. I dag har Vattenfall 14 bistader, der er placeret på taget af kontorbygninger, på grunden omkring kraftværker og på transformerstationer hos Vattenfalls datterselskab Stromnetz Berlin.

Derudover er der åbnet byhaver to steder i byen, hvor de lokale i fællesskab kan dyrke og høste afgrøder.

Byer er gode for bier

Modsat hvad mange tror, udgør byerne faktisk et rigtigt godt miljø for bierne. Det skyldes både den store variation af træer og blomster, at der ikke er store områder med monokulturer, og at kunstgødning og pesticider her bruges i langt mindre grad end ude på landet.

Martina Pachaly

Martina Pachaly.

"Kastanjer, robinie, lindetræer, kirsebær- og blommetræer – vores kraftværker og transformerstationer er omgivet af et righoldigt udvalg af blomstrende planter," fortæller Martina Pachaly, som er den ansvarlige hos Vattenfall i Berlin.

Kraftværker beskytter bierne

Et problem i forhold til at holde bier i byerne er sommetider de mennesker, der bor der. Bierne beskytter deres koloni, når de føler sig truede af eksempelvis legende børn. Det undgår man ved at placere bistaderne inde på de indhegnede områder omkring kraftværkerne.

Wilfried Kuß har bistader på områderne omkring Vattenfall-kraftværkerne i Berlin Buch, Mitte og Spandau. Han har været hobbybiavler i 30 år.

Wilfried Kuß

Wilfried Kuß.

"For mig er det et sandt lykketræf at få mulighed for at sætte bistader op på områderne omkring kraftværkerne. Det betyder, at jeg kan holde bier i byen, uden at det bliver et problem for de mennesker, der bor der. Derudover er der heller ikke noget hærværk, for områderne omkring kraftværkerne er ikke frit tilgængelige", tilføjer han.

Større opmærksomhed

"Bier og andre bestøvere er udryddelsestruede, og mange økosystemer er under pres på grund af menneskelige aktiviteter. Som industrivirksomhed påvirker vi i høj grad også naturen. Selvom vi overholder alle juridiske krav, forsøger vi at gå endnu længere og skabe merværdi for både naturen og samfundet. For et energiselskab som Vattenfall, der har mange internationale aktiviteter, er det nemt at tilbyde biavlerne et sikkert miljø til bistaderne. På den måde kan vi bidrage til og øge opmærksomheden omkring naturbeskyttelse i samfundet," fortæller Martina Pachaly.


Fakta

"Biologisk diversitet" eller "biodiversitet" er lig med variationen af levende organismer fra alle kilder, herunder blandt andet land- og havbaserede økosystemer samt andre vandøkosystemer og de økologiske sammenhænge, de er en del af. Dette omfatter diversiteten inden for arterne, arterne imellem samt i økosystemer.

Se også

Anna Borg, CEO

Kvindernes internationale kampdag: Fortæl din historie

I dag, på kvindernes internationale kampdag, fokuserer Vattenfall på kvinder, der støtter kvinder. I videoen her fortæller kollegaer fra alle dele af organisationen deres historie.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']