Hvad gemmer sig under havbunden?

I forbindelse med etableringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker udfører Vattenfall geofysiske undersøgelser af de kystnære områder, hvor det er planen at føre søkablerne i land.

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ved en operation i et is-fyldt farvand. Foto: Spectrum Geosurvey

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ses her ved en tidligere operation i et is-fyldt farvand. Fartøjet skal stå for målingen af havbunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten. Foto: Spectrum Geosurvey.

I tidsrummet fra april til juni vil to mindre fartøjer sejle frem og tilbage og undersøge havbunden i to kystnære områder henholdsvis syd for Thyborøn og Nord for Hvide Sande. Det er her, Vattenfall planlægger at føre søkablerne fra havmølleparkerne i land. Formålet med den geofysiske undersøgelse er at få et præcist kendskab til geologien under havbunden. Samtidig kortlægges forekomsten af potentielle gamle søminer, skibsvrag og lignende på havbunden. Hvis vejret er godt, tager undersøgelserne blot fem til seks dage, men de vil senest være afsluttet til juni.

Der måles på de geologiske lag i ca. 10 meters dybde under havbunden ved hjælp af seismisk udstyr, der flyder i eller på vandet. Desuden måles vanddybderne i de to områder. Området syd for Thyborøn ligger mellem Vrist og Vejlby Klit, og området nord for Hvide Sande ligger ud for Tyvmose.

Det gode skib ”Maren”

Det gode skib ”Maren” skal foretage undersøgelserne af havbunden på vanddybder mellem to og seks meter. Foto: Spectrum Geosurvey.

Der anvendes en båd og et luftpudefartøj til undersøgelserne. Båden ”Maren” skal undersøge havbunden på vanddybder fra 6 meter og ind til to meter, mens luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” måler bunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten.

Af: Arne Rahbek

Se også

Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sådan her kommer vindmølleparken snart til at se ud. Foto: Jorrit Lousberg
Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall bygger vindmøllepark i samarbejde med lokalt borgerinitiativ

I en miniartikelserie om en række landbaserede vindmølleparker, vi i øjeblikket er ved at opføre, viser vi, hvad der gør hver enkelt vindmøllepark til noget helt specielt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Fredag ​​blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

Alle Kriegers Flak-fundamenter på plads

Fredag blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']