Hvad gemmer sig under havbunden?

I forbindelse med etableringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker udfører Vattenfall geofysiske undersøgelser af de kystnære områder, hvor det er planen at føre søkablerne i land.

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ved en operation i et is-fyldt farvand. Foto: Spectrum Geosurvey

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ses her ved en tidligere operation i et is-fyldt farvand. Fartøjet skal stå for målingen af havbunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten. Foto: Spectrum Geosurvey.

I tidsrummet fra april til juni vil to mindre fartøjer sejle frem og tilbage og undersøge havbunden i to kystnære områder henholdsvis syd for Thyborøn og Nord for Hvide Sande. Det er her, Vattenfall planlægger at føre søkablerne fra havmølleparkerne i land. Formålet med den geofysiske undersøgelse er at få et præcist kendskab til geologien under havbunden. Samtidig kortlægges forekomsten af potentielle gamle søminer, skibsvrag og lignende på havbunden. Hvis vejret er godt, tager undersøgelserne blot fem til seks dage, men de vil senest være afsluttet til juni.

Der måles på de geologiske lag i ca. 10 meters dybde under havbunden ved hjælp af seismisk udstyr, der flyder i eller på vandet. Desuden måles vanddybderne i de to områder. Området syd for Thyborøn ligger mellem Vrist og Vejlby Klit, og området nord for Hvide Sande ligger ud for Tyvmose.

Det gode skib ”Maren”

Det gode skib ”Maren” skal foretage undersøgelserne af havbunden på vanddybder mellem to og seks meter. Foto: Spectrum Geosurvey.

Der anvendes en båd og et luftpudefartøj til undersøgelserne. Båden ”Maren” skal undersøge havbunden på vanddybder fra 6 meter og ind til to meter, mens luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” måler bunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten.

Af: Arne Rahbek

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']