Vindmøller

Jammerbugt Kommune godkender Nørre Økse Sø vindmøllepark

Udskiftningen af 23 gamle møller med 11 nye møller ved Nørre Økse Sø blev torsdag godkendt af Jammerbugt Kommune. Dermed halveres antallet af møller i området, mens vindmølleparkens elproduktion mere end tredobles. Den nye park vil dække det årlige elforbrug hos mindst 27.000 danske husstande og yde et væsentligt bidrag til CO2-reduktionen i Jammerbugt Kommune og Danmark.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune gav den 27. september Vattenfall tilladelse til, at 23 gamle møller nedtages og erstatte med 11 nye moderne møller ved Nørre Økse Sø. Området er oprindeligt udpeget af kommunen til udvikling af en nye vindmøllepark.

”Det er positivt, at byrådet har godkendt vindmølleparken. Det betyder, vi kan arbejde videre med planlægningen i området, hvor der har været møller de sidste godt 20 år. Antallet af møller i området vil dermed blive halveret, og selvom de nye møller vil være højere vil de have et mere roligt udtryk, da vingerne bevæger sig langsommere,” siger Mette Korsager, chef for landvind hos Vattenfall.

Ud over de eksisterende møller nedtages en 60 kv højspændingsledning i området og lægges i jorden.

”Vi har stor respekt for den bekymring, der har været udtryk fra nogle naboer. Og vi har designet et projekt, der tager hensyn til naboer gennem frivillige opkøbsaftaler på de ejendomme, som vil komme tæt på de nye møller. Vi har desuden lavet en række støjmålinger efter ønske fra naboer og politisk hold. Alle målinger holder sig under de tilladte grænseværdier,” siger Mette Korsager.

Layoutet og antallet af møller er tilpasset kommentarer i høringsfasen, og blev her reduceret fra 16 til 15 møller, som ifølge lokalplan ikke må være højere end 150 meter.

”Parken udgør en væsentligt investering på et trecifret millionbeløb, hvor af en del erfaringsmæssigt vil komme lokalområdet til gode. Derudover vil en del af overskuddet fra møllerne gå til initiativer i lokalområdet via en fond. Det bliver op til lokale at beslutte, hvad pengene skal bruges til. Og samtidigt får borgere i området mulighed for at blive medejere af projektet. Det håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af,” siger Mette Korsager.

Størrelsen af fonden afhænger af, hvor mange lokale medejere parken får, men vil være på minimum 3,3 mio. kr. i møllernes levetid. Godt en million mindre end det oprindelige projekt.

Færre møller end i det oprindelige projekt

Oprindeligt indeholdte projektet 15 nye møller, men på grund af indsigelser fra Aalborg Stift vedrørende Koldmose Kirke, hvorfra to møller er synlige fra parkeringspladsen, er disse møller taget ud. Der vil ikke være skyggekast på kirken, som ligger omkring to kilometer fra møllerne. Udtagningen har medført, at en tredje møller også må tages ud og tre købsoptioner på ejendomme i nærheden opgives.

”Det har været et ønske, at de to møller man kan se fra kirkens parkeringsplads fjernes, og det har vi accepteret. At møllerne fjernes betyder også, at der ikke længere er økonomi til at realisere tre købsoptioner. Og økonomien i en tredje mølle i nærheden af disse ejendomme kan ikke bære opkøbende alene, så derfor har vi desværre også måtte opgive den,” siger Mette Korsager.

Kommunalbestyrelsen besluttede på torsdagens møde at udtage en ekstra mølle, så det endelige projekt er på 11 møller.


Fakta om Nørre Økse Sø Vindmøllepark

  • De 23 eksisterende møller erstattes af 11 moderne møller
  • 3,3 mio. kr. af overskuddet fra de møller Vattenfall ejer vil gå til at støtte initiativer i lokalområdet via en ny fond
  • De nye møller må ifølge lokalplanen ikke være højere end 150 meter
  • Lokale borgere får mulighed for at blive medejere af op til 20 procent af vindmølleparken
  • En 60 kv højspændingslinje nedgraves omkring parken

Se også

Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sådan her kommer vindmølleparken snart til at se ud. Foto: Jorrit Lousberg
Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall bygger vindmøllepark i samarbejde med lokalt borgerinitiativ

I en miniartikelserie om en række landbaserede vindmølleparker, vi i øjeblikket er ved at opføre, viser vi, hvad der gør hver enkelt vindmøllepark til noget helt specielt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Fredag ​​blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

Alle Kriegers Flak-fundamenter på plads

Fredag blev det 72. og sidste fundament for Kriegers Flak Offshore Wind Farm med succes placeret i Østersøen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']