Reaktorbassin i kernekraftværk

Sådan afvikler man et kernekraftværk

Kernekraftværket Brunsbüttel er det første af Vattenfalls tyske kernekraftværker, der skal afvikles og nedtages. Kraftværkschef Markus Willicks forklarer her de mange trin, der er nødvendige for igen at gøre stedet til et ubebygget område.

Kernekraftværket Brunsbüttel blev sat i drift for knap 40 år siden. Det stoppede med at producere strøm i 2007, og i 2012 ansøgte Vattenfall om den godkendelse, der er påkrævet for at kunne påbegynde afvikling og nedtagning. Tilbageførslen af stedet til ubebygget område er en proces, der forventes at tage omkring 15 år i alt, og Markus Willicks, som har været kraftværkschef siden juli 2017, forklarer her om den lange vej frem mod målet.

Godkendelsesproces

Markus Willicks, kraftværkschefGodkendelsesproceduren for afvikling og nedtagning blev påbegyndt i november 2012, og siden da er der blevet indsendt masser af dokumenter, beregninger og data til de kernekraftansvarlige myndigheder.

"Nedtagningen foregår i flere faser, med delvis overlapning, og det skal vi have forskellige godkendelser til. Den første godkendelse – formelt set den første afviklings- og nedtagningsgodkendelse – beskriver de overordnede aktiviteter og er en slags vejviser for nedtagningen," fortæller Markus Willicks. "Vi forventer at modtage denne første godkendelse medio 2018, og derefter kan vi virkelig gå i gang."

"Et vigtigt aspekt af dette er løbende dialog med alle interessenter: den lokale befolkning, politikere, miljøgrupper og naturligvis alle interesserede parter," siger Markus Willicks.

Bortskaffelse af udtjente brændselselementer

Det betyder ikke, at det kun har været papirarbejde, der er blevet lavet indtil nu – langt fra. "For at forberede nedtagningen af kernekraftværket har vi fjernet og bortskaffet de udtjente brændselselementer fra reaktorkernen. Det gør den efterfølgende nedtagning nemmere og mere sikker," forklarer Markus Willicks.

Bortskaffelsen af brændselselementerne var gennemført den 13. juni 2017, og siden da har der ikke være kernebrændselselementer på kernekraftværket Brunsbüttel.

Brændselselementerne befinder sig nu på et midlertidigt opbevaringssted, i specialdesignede containere. Den tid, der går, indtil godkendelserne bliver udstedt, bruges til yderligere forberedelser og detaljeret planlægning af nedtagningen. Systemer, der ikke længere er nødvendige, eksempelvis kølesystemet til brændselselementerne, er blevet permanent nedtaget. Sommetider bliver gamle systemer udskiftet med nye. Det gælder eksempelvis den enorme, oliefyrede hjælpekedel, der tidligere var nødvendig for at kunne starte kraftværket og leverede varme til anlægget som et slags restprodukt. Den er blevet udskiftet med et gasfyret varmesystem med lavere miljøbelastning. I turbinehallen er de første maskiner, der skal bruges til at forarbejde affaldsmaterialerne fra nedtagningen, allerede blevet opsat.

Kernekraftværket Brunsbüttel

Nedtagning på alle områder

Selv efter godkendelsen er udstedt, vil der i de første år ikke være ret mange udvendige tegn på nedtagningen. Markus Willicks forklarer:

"Helt enkelt sagt, så nedtager vi alle systemer, tanke, ventiler, fittings, pumper, stålplatforme – rent faktisk alt – i kerneområderne og de kontrollerede områder. Alting bliver skilt ad og rengjort (dekontamineret), og derefter bliver det enten godkendt og frigivet eller bortskaffet som radioaktivt affald. Det lav- og mellemradioaktive affald bliver pakket i containere, der senere vil blive transporteret til det nationale slutdepot. Men slutdepotet vil ikke blive klar i tide, så vi bygger et midlertidigt lageranlæg her på stedet til lav- og mellemradioaktive affaldsmaterialer. Der vil det blive opbevaret midlertidigt, indtil det kan transporteres til slutdepotet."

Nedtagning af reaktortrykbeholderen

Det første store projekt efter udstedelsen af godkendelsen vil være nedtagning og pakning af de indvendige dele af reaktortrykbeholderen. Arbejdet på disse komponenter, der befandt sig i umiddelbar nærhed af brændselselementerne, da kraftværket var i drift, vil blive udført under vand for at beskytte medarbejderne mod stråling. Nedtagning af reaktorbygningen og turbinehallen vil blive påbegyndt omkring samme tidspunkt.

For at sikre en ubesværet nedtagningsproces er det afgørende vigtigt, at alt det resulterende affaldsmateriale og de materialer, der kan genbruges, bliver bortskaffet med det samme, så der bliver plads i kraftværket til den videre nedtagning. Ligesom det radioaktive affald, der udgør den mindste del af de samlede affaldsmaterialer (under tre procent), skal alt materiale såsom metal og murbrokker behandles og frigives. Det bliver så enten genbrugt eller bortskaffet.

Dialog med offentligheden

"Bortskaffelsen af affald har vakt stor interesse i offentligheden, og vi har allerede inviteret mange gæstegrupper – politikere, medier og grupper med speciel interesse i emnet – til at besøge kraftværket, så vi kan vise dem processen og selv svare på spørgsmål," siger Markus Willicks om indsatsen for at gennemføre en intensiv dialog med offentligheden.

Adskillige hundrede mennesker kommer til at udføre nedtagningen af kraftværket, afhængigt af den fase, man befinder sig i. Ud over strålebeskyttelse er arbejdsmiljø og sikkerhed også et vigtigt indsatsområde i planlægningen og udførelsen af opgaverne. "Det kræver en masse arbejde, og det giver store udfordringer for alle de involverede. Alligevel er nedtagning af et kernekraftværk et meget spændende arbejde, hvor alle kan bidrage med hver deres ekspertise," siger Markus Willicks.

Se også

Kernekraftværket Ringhals

Nu lukker kernekraftblokken Ringhals 2 ned

Efter 44 år i samfundets tjeneste er det nu blevet tid for Ringhals 2 til at gå på pension. Det sker den 30. december klokken 09.00, hvor den sidste turbine frako...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Den lille by Naraha i Fukushima efter jordskælvet og den efterfølgende kernekraftulykke i Fukushima Daichii. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman /SvD/TT

Fukushima langt fra genoprettet fem år efter ulykken

Fem år efter naturkatastrofen i Japan, som bl.a. udløste havariet ved kernekraftværket Fukushima, mangler der fortsat en stor del af sanerings- og nedrivningsarbejdet. Ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Kernekraftværket Ringhals

Varmt kølevand tvinger den svenske kernekraftreaktor Ringhals 2 ud af drift

Efter reaktor 2 på det svenske kernekraftværk Ringhals har kørt på reduceret kapacitet siden mandag den 30. juli, blev den tirsdag eftermiddag lukket helt ned.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']