Udsigt over Ringhals

Vattenfall igangsætter forstudie om opførelse af små, modulopbyggede reaktorer ved Ringhals

Elforbruget i Sverige ventes at stige hastigt i løbet af de kommende årtier, og Vattenfall arbejder derfor aktivt på, hvordan forskellige fossilfrie energikilder kan opfylde det forøgede behov for elektricitet. Som et led i dette arbejde igangsætter Vattenfall nu et forstudie om forudsætningerne for at opføre mindst to små modulopbyggede reaktorer (SMR'er) i forbindelse med kernekraftværket Ringhals.

"Det vil være nødvendigt at inddrage alle fossilfrie energikilder for at dække det stigende behov for el i Sverige. SMR er en fossilfri teknik, der er blevet udviklet meget i den senere tid, og vi vil derfor undersøge forudsætningerne for at opføre små modulopbyggede reaktorer i nærheden af kernekraftværket Ringhals," siger Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg.

”Der er ikke truffet nogen investeringsbeslutning, men Vattenfalls ledelse har i løbet af foråret arbejdet med spørgsmålet om ny kernekraft i Sverige. Hvis et forstudie viser, at det vil være rentabelt, og hvis alle øvrige forudsætninger for en fremtidig investeringsbeslutning er opfyldt, ikke mindst nye regelsæt for kernekraft, burde det være muligt at have den første SMR-reaktor i drift i begyndelsen af 2030'erne,” siger Anna Borg.

Der er behov for en udvidelse af elproduktionen i det sydlige Sverige. Derfor fokuserer forstudiet på forudsætningerne for at opføre SMR'er i de sydlige elområder, i første omgang nær ved kernekraftværket Ringhals.

”Der er flere grunde til, at Ringhals er et velegnet sted til ny kernekraft. Dels giver den eksisterende lovgivning mulighed for at udskifte de to nedlagte reaktorer Ringhals 1 og Ringhals 2, dels er der allerede elnetinfrastruktur på plads, og det forenkler tilslutningen af ny elproduktion. Der er også stor accept af både eksisterende og ny kernekraft på Ringhals og Forsmark. De omfattende kompetencer, der findes på Ringhals, er også en stor fordel,” siger Torbjörn Wahlborg, Head of Business Area Generation hos Vattenfall.

Forstudiet skal undersøge centrale problemstillinger for at kunne vurdere forudsætningerne for at gå videre med en beslutning om at opføre mindst to små SMR-reaktorer i forbindelse med kernekraftværket Ringhals. Arbejdet med forstudiet påbegyndes omgående og forventes at være afsluttet ved årsskiftet 2023-2024.

Vattenfall har allerede investeret i en række fossilfrie energikilder, primært vindkraft, vandkraft og teknologi til lagring af energi i form af brint.

Se også

GE Hitachi BWRX-300 – Fermi Energia referencereaktor for teknologi. Kilde: Fermi.ee
Kilde: Fermi.ee

Sådan kan SMR blive fremtiden for kernekraft

Det bliver mere og mere tydeligt, at små, modulopbyggede reaktorer, såkaldte SMR'er, kan være et alternativ inden for kernekraft. Hvad er fordelene? Hvordan ser udviklingen ud? Hvordan kan d...

Læs hele artiklen
Ringhals reaktortank

Vattenfall stopper leverancer af russisk kernekraftbrændsel

Der vil indtil videre ikke blive foretaget leverancer fra Rusland til Vattenfalls kernekraftværker.

Læs hele artiklen
Leá Rouquette er forsker ved Chalmers Tekniske Universitet i Sverige. Foto af Anna Lena Lundqvist
Foto af Anna Lena Lundqvist

Skal batterier genbruges eller genanvendes? Derfor er forskerne uenige

Der bliver brug for flere og flere batterier i fremtiden. Det betyder også, at flere batterier skal genanvendes eller genbruges. Men hvilken metode er den mest effektive og bæredygtige? Vi k...

Læs hele artiklen