Horns Rev Havmøllepark. Foto: Jes Larsen

Vattenfall vinder Hollandse Kust Zuid-udbud

Vattenfall har opnået tilladelse til at opføre den første ikke-statsstøttede vindmøllepark i Holland.

Vattenfall planlægger at fortsætte projektarbejdet på den 700-750 MW store vindmøllepark, der vil kunne producere vedvarende elektricitet til mellem 1 og 1,5 million husstande.

"Det er fantastiske nyheder for Vattenfall og for Holland. Det er et vigtigt skridt for os set i lyset af vores ambitioner om at opnå vækst inden for produktion af vedvarende energi. Vi har tidligere meldt ud, at vi har til hensigt at investere 13 milliarder svenske kroner (1,5 milliarder euro) i vækstinvesteringer i vindenergi i perioden 2017-2018. Holland er et vigtigt marked for os, og det her vil blive vores andet havbaserede projekt i landet. Det er en stor ære for os at få mulighed for med dette projekt at bidrage til omlægningen af det hollandske energisystem", siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

Kort som viser Hollandse Kust Zuid

"Vores vindende bud på Hollandse Kust Zuid er resultatet af vores løbende indsats for at opnå omkostningsreduktioner i hele vores værdikæde samt vores virksomheds solide resultater og porteføljemæssige tilgang. Det glæder os meget at udvide vores bidrag til at gøre det hollandske energisystem mere bæredygtigt og at kunne støtte vores kunder, både store og små, i deres bestræbelser på at blive mere klimaintelligente", siger Gunnar Groebler, Senior Vice President Business Area Wind.

Under forudsætning af at projektet godkendes af Vattenfalls bestyrelse, vil virksomheden gennemføre de endelige projektforberedelser, herunder designet af vindmølleparken. Derefter vil virksomheden afslutte udbudsprocessen vedrørende større komponenter. Ifølge udbudsreglerne skal vindmølleparken være fuldt funktionsdygtig inden for fem år efter en uigenkaldelig tilladelse.

Fakta om Hollandse Kust Zuid

  • 356 km2 i alt, placeret 22,2 km (16-35 km) ud for den hollandske vestkyst.
  • Samlet kapacitet på mellem 700 og 750 MW.

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']